Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Editorial

Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky....

„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky, v toku času sa príležitosť stráca navždy.“ Kevin Kline ako William Hundert vo filme Klub vyvolených (2002)

Poznávací konflikt a nové poznanie

„Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť poznávací konflikt medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou.“ Erich Petlák, odborný garant časopisu Didaktika

Spolupracujme, kolegovia!

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ Antoine de Saint-Exupéry V školách a školských zariadeniach myšlienka Antoine de Saint-Exupéryho platí dvojnásobne. Spolupráca je nielen stavebným ...

Odchádzajúca a prichádzajúca edukácia

V článku uverejnenom na portáli direktor Klasické a inovatívne v edukácii autora Ericha Petláka, odborného garanta časopisu Didaktika, sú opísané rozdiely medzi odchádzajúcou a prichádzajúcou edukáciou (podľa J. Gersteina). Pedagóg budúcnosti už n...

Autorita učiteľa ...

 V súčasnosti sme svedkami oslabovania autority na všetkých úrovniach spoločnosti, či už ide o rodinu, školu, alebo politický systém. Aké sú príčiny tejto zmeny a akými mechanizmami dochádza k jej oslabovaniu? Masmédiá prinášajú informácie o nebez...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk