Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Kreativita

Tvorivé myslenie

Teórie a metódy rozvoja kritického a tvorivého myslenia v školskej edukácii (2.) - Ak čitateľ formuluje nové problémy, otázky na základe tých, ktoré nachádza v čítanom texte, usiluje sa tvoriť nové hodnoty prostredníctvom toho, čo získal z knihy (...

Kreatívne metódy – Načo je pedagógovi kreatívne vzdelanie?

Hlavným cieľom formovania kreatívnej osobnosti je zabezpečenie zamerania vzdelávacieho procesu na výchovu osobnosti človeka, pre ktorého je charakteristický postoj založený na hodnotách človeka, prioritách tvorby a nie ničenia, schopnosti používať...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk