Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Prípadová štúdia

Mediálna výchova - techniky mediálnych manipulácií

Médiá, najmä televízne, sú jedným z hlavných nosičov informácií pre širokú verejnosť. Mimoriadnu úlohu zohrávajú počas krízových situácií. Televízny divák nemusí tušiť, že reportéri môžu falzifikovať skutočnosť a niektoré informácie si vymyslieť. ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk