Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Rozhovor

Dobrý vedúci predmetovej komisie kolegov inšpiruje

RNDr. Helena Vicenová Riaditeľka Gymnázia Matky Alexie v Bratislave Patrí k uznávaným odborníčkam na výučbu chémie. Je autorkou, spoluautorkou učebníc, metodík, cvičebníc k tomuto predmetu. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu v Bratislave. Pôsobila...

Metodické orgány by mali byť pedagogickými konzíliami

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Patrí k uznávaným nestorom pedagogiky. V školstve pôsobí od roku 1962, najskôr ako učiteľ, riaditeľ základnej školy a neskôr ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Venuje sa predovšetkým didaktike a možnostiam zvyšovan...

Motivovať žiaka počas prerušenia školy z dôvodu koronavírusu je dôležité

V súčasnosti sme vplyvom korona vírusu COVID 19 aj v školách svedkami situácie, ktorá je pre nás nová. Pamätáme si tzv. chrípkové prázdniny, ktoré však netrvali nikdy toľko dní. Starší si možno spomínajú aj na tzv. uhľové prázdniny. Situácia je o ...

Základným princípom metodických orgánov je sieťovanie a synergia

Štefan Bojnák  Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filo­zo­fa v Nitre. Vyštudoval históriu s filozofiou. Ako učiteľ pôsobil v základných školách aj na gymnáziu. V súčasnosti pôsobí v kontrolných orgánoch. Prioritne sa venuje...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk