Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2016  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2016

Komunitná nadácia - Zdravé mesto - grant (Banská Bystrica, Zvolen)

Kategória: Výzvy

Prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica  a Zvolen. Dátum uzávierky je 11. novembra 2016 (knzm.sk).

Konferencia Mladí spoločne 2016

Kategória: Výzvy

Témou konferencie bude Finančný manažment a fundraising organizáce. Hlavným cieľom je oboznámiť sa so všetkým, čo by si ako člen neziskovej organizácie a občianskeho združenia mal vedieť o vlastnom rozpočte a hospodárení s ním. Konferencia sa uskutoční od 4. do 6. novembra 2016 v Banskej Bystrici. Prihlásiť sa je nutné najneskôr do 2. novembra 2016 (mladez.sk).

Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pripravuje odborno-metodické podujatie s názvom Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní - Ako odpovedať v škole na niektoré aktuálne témy. Uskutočné sa 27. októbra 2016. Záväznú on-line prihlášku do 20. októbra 2016. Počet účastníkov je obmedzený na 30. 

Akreditačné školenie - Európska dobrovoľnícka služba (EDS)

Kategória: Výzvy

EDS patrí k jedným zo zaujímavých projektov, ktoré môžu mladí ľudia absolvovať v zahraničí. Vytvára príležitosť pre ľudí od 17 do 30 rokov získať nové skúsenosti, vedomosti, postoje a zručnosti, spoznať novú kultúru a jazyk. Uzávierka prihlášok 4. novembra 2016 (iuventa.sk).

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma 2016

Kategória: Výzvy

Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis s podporou a vytváraním bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Cieľovou skupinou sú deti a mladí ludia do 30 rokov, dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodicia, vychovávatelia, učitelia, komunita). Prijímanie žiadostí je od 3. 10.- 2. 11. 2016 (nds.sk).

Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

Kategória: Výzvy

27. októbra 2016 ripravuje ŠPU podborno-metodické podujatie pod názvom Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní – Ako odpovedať v škole na niektoré aktuálne témy. Kľúčovými témami sú: globalizovaný svet (globálna dimenzia vo vzdelávaní), ľudské práva, radikalizácia a extrémizmus u mladých, ale i ďalšie. Termín prihlásenia sa do 14. októbra 2016 (www.statpedu.sk).

Registrácia na ŠTARTÉR je opäť otvorená

Kategória: Výzvy

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR prináša ďalšie zo svojich akreditovaných školení na tému štruktúrovaného dialógu. Účastníci získajú základné zručnosti argumentácie, komunikácie a budete schopní pripravovať a samostatne viesť aktivity súvisiace s politickou participáciou mladých. Uzávierka prihlášok: 28.10.2016 (za jednolano.sk).

Súťaž pre stredné a vysoké školy - „Misia Mars“

Kategória: Výzvy

Slovenské elektrárne organizujú v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) prvý ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia MarsSúťažiť môžu jednotlivci – stredoškoláci, alebo študentské tímy zložené zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov, prihlásiť sa treba najneskôr do 14. októbra 2016 (seas.sk/misia-mars).

Nadácia Wolkswagen Slovakia - Zelené vzdelávanie

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí. Téma grantového programu na rok 2016: Súťaž o najlepší eko-vylepšovák na škole. Uzávierka prijímania žiadostí: 12.  október 2016.

3. ročník mezinárodní vědecké konference - Zážitková pedagogika

Kategória: Vzdelávania, konferencie

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., ve spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze, srdečně zve všechny zájemce již na 3. ročník mezinárodní vědecké konference věnované zážitkové pedagogice "Sport a zážitková pedagogika 2016". Konference se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 9.30 do 17 hodin v prostorách Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, v Praze(www.palestra.cz/zp/).

Projekt - Viem, čo zjem

Kategória: Výzvy

Projekt „Viem, čo zjem“ je prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Pre zapojenie školy do projektu je potrebné vyplniť do 15. októbra 2016 online prihlášku na webovej stránke www.viemcozjem.sk. 

Talenty Novej Európy - 10. ročníka programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.,

Kategória: Výzvy

Zapoj sa do 10. ročníka programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a. s., staň sa Talentom Novej Európy a získaj grant. Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Termín vyplnenia prihlášky: do 22. októbra 2016 (tne.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk