Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Ministerstvo dopravy SR - Súťaž v písaní listov (19. 4.)

Kategória: Výzvy

Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie vyhlásil pre deti od 9 do 15 rokov 53. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému Napíš list budúcim generáciám o svete, ktorý, ako dúfaš, zdedia (mindop.sk). 

Národné kolo súťaže, ktoré bude od 18. marca 2024 do 19. apríla 2024, usporadúva Ministerstvo dopravy SR v spolupráci so Slovenskou poštou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Téma na rok 2024 je: „Napíš list budúcim generáciám o svete, ktorý, ako dúfaš, zdedia“.

Pravidlá:

  • súťaž je určená pre deti a mládež od 9 - 15 rokov,
  • trvanie: od 18. maca do 19. apríla 2024,
  • adresa doručenia listov: Slovenská pošta, a.s., odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20  Bratislava, označený ako "Súťaž o najkrajší list",
  • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný pozdrav, záverečný pozdrav a podpis),
  • dodržanie témy,
  • rozsah do 800 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie.

Do medzinárodného kola postupuje víťaz národného kola Najkrajší list 2024.

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.mindop.sk/media/tlacove-spravy/zacina-sa-medzinarodna-sutaz-v-pisani-listov
Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev