Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - November 2021

IUVENTA - Výzva na pozíciu externý hodnotiteľ, externá hodnotiteľka v rámci dotácii na podporu a rozvoj práce s mládežou

Kategória: Výzvy

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu pre záujemcov o pozíciu externý hodnotiteľ / externá hodnotiteľka v rámci dotácií na podporu a rozvoj práce s mládežou. Termín zaslania životopisu najneskôr do 15. 12. 2021.

Nadácia Ekopolis - Zelené oázy 2021

Kategória: Výzvy

Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi môžu teraz požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene. 16. ročník grantového programu Nadácie Ekopolis má podtitul Stromy medzi nami. Uzávierka: 17. 1. 2...

Karpatská nadácia - Učiteľ/ka budúcnosti

Kategória: Výzvy

Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program súčasne predstavuje priestor pre implementáciu aktivít, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad p...

Karpatská nadácia - Škola pre budúcnosť

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia vyhlásila grantový program Škola pre budúcnosť. Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne ...

Výzva na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií

Kategória: Výzvy

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre deti z marginalizo...

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2021

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Adventný kalendár 2021, ktorý je zameraný na podporu a ochranu zdravia a na sociálnu pomoc. Vaše projekty môžete podávať do 12. novembra 2021 (nadaciakia.sk).

Nadácia VSE: Výzva na predkladanie projektov

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE vyhlasuje svoj prvý grantový program. Program je určený na podporu realizácie malých pozitívnych zmien, ktoré dokážu zlepšiť život komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska. Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnos...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk