Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Výzvy

Grantový program O2 Digitálna škola

Kategória: Výzvy Autor: spolocnost.o2.sk

Férová nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je pomôcť vzdelávaciemu systému tak, aby sa dokázal posunúť do roviny digitálneho vzdelávania. Uzávierka: do 12. apríla 2020 (spolocnost.o2.sk).

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis - Dobrovoľníctvo 2020

Kategória: Výzvy Autor: nadaciakia.sk

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020 zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Predkladať projekty možno v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 17. apríla 2020 (nadaciakia.sk).

Grantový program - Záleží nám na tvojom rozvoji (TDPS, n.f.)

Kategória: Výzvy Autor: tdps.sk

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou. Uzávierka prijímania projektových zámerov je 31. marca 2020 (tdps.sk).

Karpatská nadácia - Prebuďme Východ 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia otvorila grantový program, pre aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska. Termín uzávierky: 17. apríla 2020 (karpatskanadacia.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Dátum uzávierky 5. hodnotiaceho kola je 27. marca 2020 (minedu.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 17. apríla 2020 (minedu.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Enviroprojekt 2020

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR v roku 2020 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2020. Konečný termín podávania žiadostí 9. apríl 2020 (minedu.sk).

Výzva - Podpora rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami

Kategória: Výzvy Autor: www.opvai.sk

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 29.mája 2020 (opvai.sk).

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

Kategória: Výzvy Autor: po-kraj.sk

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne.  Termín na predloženie žiadosti: priebežne, najneskôr do 30. júna 2020 (po-kraj.sk).

Karpatská nadácia - Magna pre región 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia vyhlásila grantový program MAGNA pre región 2020. Výzva podporí projekty určené pre komunity v Košickom samosprávnom kraji. Program podporí dobrovoľnícke, neziskové a verejne prospešné projekty s dlhodobým a preukázateľným efektom na komunity v košickom kraji. Uzávierka prijímania žiadostí: 1. apríl 2020 (karpatskanadacia.sk).

Spoločne pre región 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Program Spoločne pre región podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska. Program Spoločne pre región 2020 podporí projekty určené pre komunity v regiónoch Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Uzávierka grantového programu: 16. marca 2020 (karpatskanadacia.sk).

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis - Šport v regióne 2020.

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Projekty možno predkladať v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 20. marca 2020 (nadaciapontis.sk).

Nadácia Eset - Podpora popularizácie vedy a výskumu

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaeset.sk

Podpora popularizácie vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky. Uzávierka prijímania žiadostí: 27. marca 2020 (nadaciaeset.sk).

Nadácia SPP - Priložte ruku k dielu

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaspp.sk

Nadácia SPP podporí zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorým záleží na dianí vo svojom okolí. Uzávierka: 11. marca 2020 (nadaciaspp.sk).

Tatrabanka - grantový program Stredoškoláci

Kategória: Výzvy Autor: nadaciatatrabanky.sk

Nadácia Tatra banky vyhlasuje grantový program Stredoškolácii, ktorý podporí vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí. Uzávierka: 23. marca 2020 (nadaciatatrabanky.sk).

Nadácia Ekopolis - program Živé chodníky

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaekopolis.sk

Program Živé chodníky podporí na jar 2020 obnovu a opravu značenia na turistických a cykloturistických trasách, ako aj obnovu studničiek v ich blízkosti. Program, ktorý podporuje Nadácia Ekopolis a značka Horalky od Sedity, už dvanásť rokov napomáha turistickej a cykloturistickej infraštruktúre po celom Slovensku. Termín ukončenia prijímania návrhov je 18. marec 2020.

Príspevok - zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku. 

Súťaž esejí k 75. výročiu vzniku OSN

Kategória: Výzvy Autor: mzv.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN. Uzávierka: 30. 6. 2020 (mzv.sk). 

Súťaž – “Junior internet 2020”

Kategória: Výzvy Autor: juniorinternet.sk

Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyhlasuje súťažnú konferenciu Junior Internet určenú žiakom základných a stredných škôlUzávierka do:  15. 3. 2020 (juniorinternet.sk).

Nadácia VÚB - Pomôžte svojej komunite 2020

Kategória: Výzvy Autor: nadaciavub.sk

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Termín uzávierky: 15. 2. 2020 (nadaciavub.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk