Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

Výzva na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd (2021)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v zmysle § 2 zákona na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminá...

Generácia 3.0 pre rok 2021

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2021. Hľadá občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, na prístup k vzdelávaniu pre všetkých ž...

KOOPERATIVA - Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Kategória: Výzvy

Poisťovňa KOOPERATIVA vyhlasuje 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Projekt/žiadosť musí byť odoslaný do 31. januára 2021 (nds.sk).

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2021)

Kategória: Výzvy

Fond na podporu športu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.  Dátum konečného termínu podávania žiadostí: 1. mareca 2021 (grantexpert).

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu opatrení na zníženie úbytku a degradácie mokradí, revitalizáciu mokradí, obnovu ich ekosystémových služieb a zvyšovanie povedomia verejnosti o význame mokradí v kontexte zmeny klímy. Uzávierka: 26. 2. 2021(grantexpert....

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Kategória: Výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbor...

Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt Čítame radi

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. Výzva je určená verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníc...

Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách s využitím digitálnych technológií a dištančných foriem výučby. Konečný termín na predloženie žiadost...

Súťaž - „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Kategória: Výzvy

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvo...

U.S. Steel Košice, Karpatská nadácia - Spoločne pre región

Kategória: Výzvy

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú...

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Miestny rozvoj a inklúzia

Kategória: Výzvy

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Dátum uzatvorenia výzvy: 1. m...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk