Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev  

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2019

Poisťovňa KOOPERATIVA - Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Kategória: Výzvy

Poisťovňa KOOPERATIVA vyhlasuje grantový program "Bezpečne v komunite, bezpečne doma", ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a  komunitné centrá. Uzávierka prijímania žiadostí: 31. 1. 2020 (www.nds.sk).

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

Kategória: Výzvy Autor: minv.sk

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. 3. 2020 (minv.sk).

Karpatská nadácia - Výzva programu Magna pre región 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia vyhlásila grantový program MAGNA pre región 2020. Program sa zameriava na podporu projektov v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne. Uzávierka prijímania žiadostí je 31. 1. 2020 (karpatskanadacia.sk).

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis - Zelené oázy

Kategória: Výzvy Autor: ekopolis.sk

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásuje v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Výzva na podávanie projektov je otvorená od 11. novembra 2019 do 13. januára 2020 (www.ekopolis.sk).

Karpatská nadácia - jazykové štipendium

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí, ktoré je zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka. Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020 trvalý pobyt na území košického alebo prešovského kraja, vek do 30 rokov. Termín do: 6. decembra 2019 (karpatskanadacia.sk).

Nadácia ESET - grant na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaeset.sk

Nadácia ESET vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať projekty na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže na Slovensku. Žiadosti môžu záujemcovia posielať do 18. novembra 2019 (nadaciaeset.sk).

Nadácia Poštovej banky - Nápad pre 3 generácie

Kategória: Výzvy Autor: pre3generacie.sk

Nadácia Poštovej bankypozýva zapojiť sa do štvrtého kola grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. Uzávierka: do 12. decembra 2019 (pre3generacie.sk).

Učiteľ/ka budúcnosti - Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Uzávierka: do 22. novembra 2019 (karpatskanadacia.sk).

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na ZŠ a SŠ

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019. Termín predkladania žiadosti: 27. november 2019.

Nadácia Orange - Darujte Vianoce

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaorange.sk

Nadácia Orange vyhlasuje grantový program Darujte Vianoce. Jdinečnosťou grantového programu je to, že žiadatelia nežiadajú o pomoc pre seba, ale pre iných a zároveň sa musia osobne spolupodieľať na samotnej realizácii pomoci. Uzávierka je do 13. novembra 2019 (nadaciaorange.sk).

Zelený vzdelávací fond

Kategória: Výzvy Autor: zelenyvzdelavacifond.sk

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia otvárajú 3. výzvu, ktorej cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, celoživotné vzdelávanie, aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov či pracovníkov s mládežou.  Výzva bude otvorená do 20. novembra 2019 (zelenyvzdelavacifond.sk).

Grantový program Nadácie VÚB

Kategória: Výzvy Autor: nadaciavub.sk

Nadácia VÚB podporí komunitno-filantropické projekty a komunitné projekty zamerané na ekológiu a životné prostredie. Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2019 (nadaciavub.sk).

Nadácia Pontis - Vzdelanie bez bariér pre všetky deti

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Srdce pre Deti – charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis, vyhlasuje grantovú výzvu pre organizácie: „Vzdelanie bez bariér pre všetky deti“. Uzávierka do 25. októbra 2019 (nadaciapontis.sk).

Podpora IT projektov - Fond SK-NIC

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Fond SK-NIC podporí malé projekty, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie. O finančnú podporu môžu žiadať fyzické osoby, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, školy a iné právnické osoby. Prihlasovanie je otvorené do 31. októbra 2019 (www.nadaciapontis.sk).

Celoslovenská súťaž EKOPOSTER - MŠVVaŠ SR

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo celoslovenskú súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ - EKOPOSTER 2019. Uzávierka zasielania prác je 15. 11. 2019 (minedu.sk).

Celoslovenská a medzinárodná súťaž - PRAMIENOK 2019 (MŠVVaŠ SR)

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo celoslovenskú a medzinárodnú súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku PRAMIENOK 2019. Uzávierka zasielania prác je 15. 11. 2019 (minedu.sk).

Voda pre život - život pre vodu 2019 - MŠVVaŠ SR

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo celoslovenskú súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl Voda pre život - život pre vodu 2019. Uzávierka zasielania prác je 8. 11. 2019 (minedu.sk).

Grantový program mamnato - Nadácia Slovenskej sporiteľne

Kategória: Výzvy Autor: slsp.sk

Nadácia Slovenskej spoirteĺne vyhlasuje 2. ročník grantového programu #mamnato grant – Mesto blízke ľuďom pre projekty s realizáciou v roku 2020. Prihlásenie projektu je možné do 31. 10. 2019 pre projekty s realizáciou v roku 2020 (www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva).

Grantový program Dobrý sused - Nadácia Ekopolis a Slovnaft

Kategória: Výzvy Autor: ekopolis.sk

Grantový program Dobrý sused pre obyvateľov bratislavských mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obce Rovinka vyhlasuje jesennú výzvu na zasielanie projektových zámerov lokálnych komunít. Grantová výzva je otvorená a nepretržite prijíma projektové návrhy (www.ekopolis.sk).

Týždeň vedy a techniky na Slovensku - výtvarná a fotografická súťaž

Kategória: Výzvy Autor: cvtisr.sk

Pošlite výkresy alebo fotografie do súťaže, ktorá sa už tradične spája s Týždňom vedy a techniky na Slovensku.  Uzávierka: 4. október 2019 (cvtisr.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk