Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2019

Poisťovňa KOOPERATIVA - Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Kategória: Výzvy

Poisťovňa KOOPERATIVA vyhlasuje grantový program "Bezpečne v komunite, bezpečne doma", ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a  komunitné centrá....

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

Kategória: Výzvy

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. 3. 2020 (minv.sk).

Karpatská nadácia - Výzva programu Magna pre región 2020

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia vyhlásila grantový program MAGNA pre región 2020. Program sa zameriava na podporu projektov v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne. Uzávierka prijí...

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis - Zelené oázy

Kategória: Výzvy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásuje v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Výzva na podávanie projektov je otvorená od 11. novembra 2019 do 13. januára 2020 (www.ekopolis.sk).

Karpatská nadácia - jazykové štipendium

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí, ktoré je zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka. Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020 ...

Nadácia ESET - grant na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy

Nadácia ESET vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať projekty na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže na Slovensku. Žiadosti môžu záujemcovia posielať do 18. novembra 2019 (nadaciaeset.sk).

Nadácia Poštovej banky - Nápad pre 3 generácie

Kategória: Výzvy

Nadácia Poštovej bankypozýva zapojiť sa do štvrtého kola grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. Uzávierka: do 12. decembra 2019 (pre...

Učiteľ/ka budúcnosti - Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučo...

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na ZŠ a SŠ

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredný...

Nadácia Orange - Darujte Vianoce

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange vyhlasuje grantový program Darujte Vianoce. Jdinečnosťou grantového programu je to, že žiadatelia nežiadajú o pomoc pre seba, ale pre iných a zároveň sa musia osobne spolupodieľať na samotnej realizácii pomoci. Uzávierka je do 13. n...

Zelený vzdelávací fond

Kategória: Výzvy

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia otvárajú 3. výzvu, ktorej cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, celoživotné vzdelávanie, aktivity pre koordiná...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev