Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 12/2016

12/2016

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (1.)

Ing. Marián Valent, PhD. Zo seriálu: Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole

V Slovenskej republike je adaptácia začínajúceho pedagogického zamestnanca riadená právnymi predpismi a od roku 2009 je adaptačné vzdelávanie povinnou súčasťou prvého roku praxe v škole alebo v ško...

Znižovanie miery dedičnosti vzdelanostnej úrovne detí a medzigeneračná chudoba

Zo seriálu: Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole

Príspevok je zameraný na špecifickú skupinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia žijúcu prevažne v prostredí medzigeneračnej chudoby. V texte poukazujeme na možnosti štátu, zriaďovateľov a šk...

Obsah vydania

Čas pokoja, čas úvah...

Zo seriálu: Editorial

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk