Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 9/2015

9/2015

Práca triedneho učiteľa s "problémovými žiakmi" a spolupráca s ich rodičmi

PaedDr. Svetlana Tokárová Zo seriálu: Triedny učiteľ

V príspevku sa venujeme práci triedneho učiteľa s problémovými žiakmi a vytváraniu spolupracujúceho prostredia s rodičmi týchto žiakov. Opíšeme si situácie, ktoré si vyžiadajú zásah riaditeľa školy...

Použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Finančné riadenie škôl a školských zariadení

V príspevku pokračujeme v objasnení problematiky sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach. Poukážeme na možnosti použitia finančných pros...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk