Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Svetlana Tokárová

učiteľka, Základná škola, Záhorácka 95, Malacky Web školy: https://zs4malacky.edupage.org/

Počet článkov autora: 1


Práca triedneho učiteľa s "problémovými žiakmi" a spolupráca s ich rodičmi

V príspevku sa venujeme práci triedneho učiteľa s problémovými žiakmi a vytváraniu spolupracujúceho prostredia s rodičmi týchto žiakov. Opíšeme si situácie, ktoré si vyžiadajú zásah riaditeľa školy. Definujeme metódy a formy práce s triednou skupi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály