Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Predprimárne vzdelávanie

VZOR - Rozhodnutia riaditeľa štátnej materskej školy o prijatí prestupom N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa štátnej materskej školy o prijatí prestupom.

VZOR - Rozhodnutia riaditeľa cirkevnej materskej školy alebo riaditeľa súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa prestupom N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa cirkevnej materskej školy alebo riaditeľa súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa prestupom.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa materskej školy o zrušení individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 28b ods. 8 písm. a) školského zákona N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutie riaditeľa materskej školy o zrušení individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 28b ods. 8 písm. a) školského zákona. Zdroj: https://www.min...

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa materskej školy o zrušení individuálneho vzdelávania z dôvodu podľa § 28b ods. 8 písm. d) školského zákona N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia riaditeľa materskej školy o zrušení individuálneho vzdelávania z dôvodu podľa § 28b ods. 8 písm. d) školského zákona.

VZOR - Vyhlásenia o bezinfekčnosti N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa cirkevnej materskej školy alebo riaditeľa súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor rozhodnutia riaditeľa cirkevnej materskej školy alebo riaditeľa súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa štátnej MŠ o povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa zo zdravotných dôvodov,... N

Autor/i: -

... ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor rozhodnutia riaditeľa štátnej materskej školy o povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné...

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa štátnej MŠ o povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa .. N

Autor/i: -

...na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie  V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme  Vzor rozhodnutia riaditeľa štátnej materskej školy o povolení individuálneho vzdelávania ...

VZOR - Rozhodnutie riaditeľa štátnej materskej školy o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie N

Autor/i: -

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor rozhodnutia riaditeľa štátnej materskej školy o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

VZOR: Rozhodnutie riaditeľa štátnej materskej školy o neprijatí dieťaťa materskej školy N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame Vzor rozhodnutia riaditeľa štátnej materskej školy o neprijatí dieťaťa materskej školy.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Dokončenie základného vzdelania N

Publikované:

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne). Učiteľ nemá kvalifikáciu na vyučovanie v špeciálnej triede. Aprobačný predmet učiteľa na ZŠ je len predmet svet práce. Do akej platovej a pracovnej triedy by mal byť zaradený?

Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva N

Publikované:

Medzi interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva patrí adresné individualizované ciele, dlhodobá pravidelná starostlivosť, odborné poradenstvo a komunikácia, spokojnosť klientov, blízkosť poskytovaných služieb a skorá pomoc.

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím A

Publikované: Aktualizované:

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia individuálne vzdelávacie programy.