Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2022

Výzva - Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022 (15. 11.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR na rok 2022 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022“ vo výške 12 000,- Eur. Uzávierka: 15. 11. 2022 (minedu.sk).

Výzva - Zdravie a bezpečnosť v školách 2022 (15. 11.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“. Uzávierka: 15. 11. 2022 (minedu.sk).

Výzva - Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022 (15. 11.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že na rok 2022 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“. Uzávierka: 15. 11. 2022 (minedu.sk).

VSE - Podpora malých inovácií (30. 11.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE otvára grantové programy, aby podporila rozvoj regiónu východného Slovenska a prispela k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít (vseholding.sk).

Nadácia Orange - Bez nástrah online - ZŠ, SŠ, MNO (8. 11.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange otvára nový grantový program Bez nástrah online. Uzávierka: 8. 11. 2022 (nadaciaorange.sk).

Grantový program - SPPravmeTo (2. 11.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP vyhlásila grantový program SPPravmeTo s cieľom podporiť rozšírenie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Uzávierka: 2. 11. 2022 (nadaciaspp.sk/sk/sppravmeto/238).

Ministerstvo kultúry SR zavádza voľný vstup do múzeí a galérií

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry SR zavádza voľný vstup do expozičných a výstavných priestorov na všetkých pracoviskách rezortných múzeí a galérií. Návštevníci a návštevníčky môžu využiť bezplatný vstup každú prvú stredu v mesiaci. 

Medzinárodný vyšehradský fond - V4 GEN MINI-GRANTS (15. 11.)

Kategória: Výzvy

Medzinárodný vyšehradský fond otvoril už druhú výzvu na tento program. Jeho cieľom je podpora krátkodobej cezhraničnej mobility mládeže vo veku 12 – 30 rokov. Uzávierka: 15. 11. 2022 (visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev