Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 7-8/2017

7-8/2017

Metodický deň pedagogických zamestnancov

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V príspevku sa venujeme organizačnej a obsahovej príprave metodického dňa pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti odboru školstva okresného úradu v sídle ...

Projekt ERASMUS+

Mgr. Renáta Brédová

Škola môže byť zábavná Ako zefektívniť vyučovací proces tak, aby prinášal pozitívne výstupy pre všetkých zúčastnených, žiakov aj pedagógov? Ako kvalitne pripraviť súčasných žiakov základnej školy v...

Obsah vydania

Dovolenka s knihou

Zo seriálu: Editorial

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk