Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2015

Letná Univerzita

Kategória: Výzvy

Kolégium Antona Neuwirtha už po desiaty raz organizuje v dňoch 15. až 23. augusta Letnú univerzitu – deväť dní diskusií, prednášok, seminárov, relaxu a spoznávania nových ľudí. Od kurzov o etike a politike až po metafyziku, Letná univerzita je akc...

Reportéri - školské časopisy

Kategória: Výzvy

Študenti stredných a základných škôl si môžu zadarmo zriadiť svoj vlastný online časopis a prihlásiť ho do súťaže.  Jej cieľom je motivovať všetky mladé tvorivé hlavy, aby neboli ľahostajné a nebáli sa vyjadriť svoj názor na všetko, čo ich zaujíma...

Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

Kategória: Súťaže

Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015.“ Súťaž ...

Prvý Official event Pre Stredoškolákov na tému Politická manipulácia

Kategória: Výzvy

Diskusia s M. Kovačičom sa uskutoční 7. 5. 2015 o 17 hod. v priestoroch KC Dunaj. Milan Kovačič je najlepším rečníkom Akademických majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky v debate a argumentačným trénerom Akadémie sociálnej demokracie. Prednáš...

Grafická súťaž na tému „Symboly vedy a techniky“.

Kategória: Výzvy

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa už po tretíkrát koná grafická súťaž pre stredné a vysoké školy. V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi vytvoriť symbol vedy a techniky, ktorý charakterizuje vedu, techniku, bádanie. Symbol možn...

Fotografická súťaž na tému „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku“.

Kategória: Výzvy

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa už po tretíkrát koná fotografická súťaž pre stredné a vysoké školy. V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na osobnosti alebo predmety, ktoré ich inšpiru...

Chceme život bez úplatkov a korupcie

Kategória: Súťaže

Občianske združenie Proti korupcii vyhlasuje literárnu súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka základných a študentov stredných škôl a učilíšť. V dvoch kategóriách je vypísaných šesť tém v oblasti boja proti korupcii. Žiaci a študenti si môžu vybrať jedn...

Solidarita sa nás týka: Staráme sa, trúfame si, zdieľame!

Kategória: Výzvy

Školy zo Slovenska sa môžu zapojiť do súťaže Akadémie stredoeurópskych škôl (ACES - vzdelávacia iniciatíva nadácie ERSTE) a získať grant. Cieľovou skupinou sú študenti vo veku 12 až 17 rokov. Hlavnou témou pre tento rok je "Solidarita sa nás týka:...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev