Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Využitie facilitácie pri riešení konfliktov

Dátum: Rubrika: Kultúra školy

V príspevku sa zameriame na dôležitosť facilitácie ako nástroja na podporu efektívnej komunikácie a riešenia konfliktov v školskom prostredí. Poukážeme na to, že tieto prístupy pomáhajú vytvárať prostredie podporujúce otvorený a rešpektujúci dialóg a zvyšujú zapojenie všetkých zúčastnených strán. Zdôrazníme, že prostredníctvom facilitácie sa rozvíjajú dôležité zručnosti v oblasti komunikácie a riešenia konfliktov, ktoré majú veľký význam pre osobný aj profesijný rozvoj mladých ľudí v školskom prostredí.

Školy sú dynamickým prostredím, kde sa každodenne stretávajú rozličné skupiny žiakov, študentov, učiteľov a zamestnancov, ku ktorým významne prispieva ešte jedna skupina – rodičia. Konflikty sú v takom prostredí prirodzené a nevyhnutné, avšak spôsob ich riešenia môže podstatne ovplyvniť celkovú atmosféru školy a pohodu všetkých zúčastnených. Účinné riešenie konfliktov je nevyhnutné pre zabezpečenie pozitívnej školskej klímy a podporu harmonického vzdelávacieho prostredia.

Na Slovensku sa stále častejšie využívajú metódy ­facilitácie a mediácie, ktoré ponúkajú štruktúrovaný a neutrálny prístup k riešeniu sporov. Obidve metódy zahŕňajú nezávislú tretiu stranu, ktorá pomáha stranám v konflikte nájsť spoločné riešenia.

V čom sa tieto dve metódy podobajú a v čom sú odlišné? Kedy je vhodné, aby mediátor facilitoval diskusiu alebo konflikt na školách?

Čo je facilitácia?

Jedna z definícií facilitácie od Rogera Schwarza (2002) opisuje facilitáciu ako proces, v ktorom osoba, ktorá je celou skupinou akceptovaná, je neutrálna voči obsahu diskusie a nemá rozhodovaciu právomoc, intervenuje, aby pomohla skupine zlepšiť spôsoby, akými skupina identifikuje a rieši problémy a rozhoduje, pričom postupuje v snahe zvýšiť efektivitu skupiny.

Stručne povedané, ide o proces, pri ktorom tretia neutrálna strana, známa ako facilitátor, vedie skupinovú diskusiu alebo stretnutie s cieľom dosiahnuť efektívnu a produktívnu komunikáciu a kolektívne rozhodnutia.

Facilitátor nevystupuje ako rozhodca, ani neponúka riešenia, ale namiesto toho podporuje proces tak, aby skupina mohla dospieť k vlastným rozhodnutiam a riešeniam.

Hlavné úlohy facilitátora zahŕňajú:

  • Plánovanie a prípravu stretnutia: zabezpečenie, aby stretnutie malo jasný cieľ a presnú agendu.
  • Vytváranie bezpečného prostredia: zabezpečenie, že sa všetci účastníci budú cítiť bezpečne a môžu sa otvorene vyjadriť.
  • Riadenie diskusie: udržiavanie cieľa diskusie, zabezpečenie, aby mal každý príležitosť hovoriť, riešenie prípadných konfliktov.
  • Podpora spolupráce: pomáhať skupine identifikovať spoločné záujmy a hľadať konsenzus.
  • Zaznamenávanie záverov: dokumentovanie kľúčových bodov, rozhodnutí a následných krokov.

Facilitácia je často používaná v kontextoch, kde je potrebné dosiahnuť konsenzus alebo kolektívne rozhodnutie, ako sú napríklad pracovné stretnutia, komunitné projekty alebo vzdelávacie semináre. Najčastejšie sa facilitujú skupiny viacerých zúč

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály