Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2023

Nadačný fond Telekom - Boj proti dezinformáciám (24.3.)

Kategória: Výzvy

Nadačný fond Telekom vyhlasuje výzvu Boj proti dezinformáciám. O grant môžu žiadať aj školy a školské zariadenia. Uzávierka: 24. 3. 2023 (nadacnyfondtelekom.sk).

Svetový deň obezity 2023: Celoslovenská výtvarná súťaž pre základné školy (24. 3.)

Kategória: Výzvy

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o. z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Nadácia SPP - Grantový program Opora 2023 (26. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP vyhlásila grantový program Opora. Uzávierka predkladania projektov: 26. marca 2023 (nadaciaspp.sk).

Nadácia SLSP - Pre budúcnosť (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 2. ročník grantu Pre budúcnosť. Grant podporí projekty, ktoré prinesú do otvorených priestranstiev zelené riešenia a zelené inovácie pre širokú verejnosť, ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie...

Nadácia Pontis - Impact Lab Inkubátor 2023 (2. 4.)

Kategória: Výzvy

VÝZVA na predkladanie žiadostí v programe Impact Lab Inkubátor 2023. Uzávierka: 2. 4. 2023 (impactlab.sk).

Nadácia ZSE - Mením na zeleň (11. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE prináša druhý ročník grantového programu Mením na zeleň, prostredníctvom ktorého chce prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy. Termín uzávierky je 11. 4. 2023 (nadaciazse.sk).

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (17. 4.)

Kategória: Výzvy

Fond na podporu športu zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry  (fnps.sk).

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrin...

Environmentálny fond zverejňuje výzvu - Ochrana ovzdušia (17. 4.)

Kategória: Výzvy

Environmentálny fond zverejňuje špecifikáciu činností podpory na rok 2023 pre oblasť: Ochrana ovzdušia. Termín na podanie žiadostí je do 17. apríla 2023 (envirofond.sk).

Environmentálny fond - Zelený vzdelávací fond (28. 4.)

Kategória: Výzvy

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospe...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk