Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2023

Nadácia ZSE - Mením na zeleň (11. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE prináša druhý ročník grantového programu Mením na zeleň, prostredníctvom ktorého chce prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy. Termín uzávierky je 11. 4. 2023 (nadaciazse.sk).

Nadácia VSE - Companius – Pomáhame spoločne 2023 (9. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE otvára grantové programy, aby podporila rozvoj regiónu východného Slovenska a prispela k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít. Uzávierka: 9. 4. (vseholding.sk).

Nadácie ESET - Podpora popularizácie vedy a výskumu (12. 4.)

Kategória: Výzvy

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky. Uzávierka: 12. 4. (nadaciaeset.sk).

Svetový deň obezity 2023: Celoslovenská výtvarná súťaž pre základné školy (24. 3.)

Kategória: Výzvy

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o. z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Nadačný fond Telekom - Boj proti dezinformáciám (24.3.)

Kategória: Výzvy

Nadačný fond Telekom vyhlasuje výzvu Boj proti dezinformáciám. O grant môžu žiadať aj školy a školské zariadenia. Uzávierka: 24. 3. 2023 (nadacnyfondtelekom.sk).

Nadácia Pontis - Impact Lab Inkubátor 2023 (2. 4.)

Kategória: Výzvy

VÝZVA na predkladanie žiadostí v programe Impact Lab Inkubátor 2023. Uzávierka: 2. 4. 2023 (impactlab.sk).

Nadácia SPP - Grantový program Opora 2023 (26. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP vyhlásila grantový program Opora. Uzávierka predkladania projektov: 26. marca 2023 (nadaciaspp.sk).

Nadácia SLSP - Pre budúcnosť (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 2. ročník grantu Pre budúcnosť. Grant podporí projekty, ktoré prinesú do otvorených priestranstiev zelené riešenia a zelené inovácie pre širokú verejnosť, ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie...

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrin...

Nadácia SPP - Grantový program Športuj aj Ty! (15. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP podporí deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev