Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Svetový deň obezity 2023: Celoslovenská výtvarná súťaž pre základné školy (24. 3.)

Kategória: Výzvy

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o. z. vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity.

Súťažia medzi sebou triedy základných škôl z celého Slovenska, nie jednotlivci.

  • Téma súťaže pre 1. stupeň ZŠ: Ako trieda zaujímavo spracujte tému zdravej desiaty. Zamerajte sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vynechať. Túto tému stvárnite na výkres.
  • Téma súťaže pre 2. stupeň ZŠ: Ako trieda vymyslite originálnu aktivitu (činnosť), ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity. Túto aktivitu nápadito stvárnite na výkrese. Inšpirovať sa môžete napríklad týmito faktormi.

Termín odovzdávania výtvarných projektov je 24. marec 2023, do tohto dňa je potrebné svoj projekt vytvoriť, v dostatočnej kvalite odfotiť a zaslať elektronicky z verejne prístupnej mailovej adresy školy na adresu určenú vašim regionálnym úradom.

Súťaž bude prebiehať v troch kolách.

  1. kolo: Prvé je kolo regionálne, kde regionálne úrady verejného zdravotníctva vyberú 36 víťazov za celé Slovensko. Víťazi postúpia do krajského kola. (Predpokladaný termín hodnotenia regionálneho kola: 27. 3. až 28. 3. 2023)
  2. kolo: V druhom krajskom kole spoznáme 8 víťazov, ktorí postúpia do celoslovenského tretieho kola. (Predpokladaný termín hodnotenia krajského kola: 30. 3. až 31. 3. 2023)
  3. kolo: V celoslovenskom kole sa určí úplný víťaz súťaže, ktorý získa ako cenu praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola, tému zaujímavého semináru si v triede budete môcť vybrať sami z tejto ponuky.  (Predpokladaný termín hodnotenia celoslovenského kola: 3. 4. až 5. 4. 2023)

Podrobné pravidlá súťaže nájdete tu, jej priebeh a kontaktnú adresu na zasielanie projektov si môžete overiť na webovej stránke vášho regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5575:svetovy-de-obezity-2023-celoslovenska-vytvarna-sua-pre-zakladne-koly&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev