Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - Jún 2023

Úroveň spolurozhodovania v školách a zdroje konfliktov

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Spolurozhodovanie je proces, v ktorom sa zúčastnené strany podieľajú na tvorbe a realizácii rozhodnutí. V školách a školských zariadeniach sa spolurozhodovanie týka nielen riaditeľov, učiteľov a zamestnancov, ale aj žiakov, rodičov a ďalších partn...

Špecializovaný kurz - Školská mediácia

Kategória: Mediácia

V dňoch 16. júna 2023 a 23. júna 2023 od 10:00 hod. do 18:00 hod. v Poprade sa uskutoční kurz zameraný na špecializáciu v školskej mediácii. 

Konferencia 2023: MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov - ZÁVERY

Kategória: Mediácia

Asociácia mediačných centier Slovenska v spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk