Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Úroveň spolurozhodovania v školách a zdroje konfliktov

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Spolurozhodovanie je proces, v ktorom sa zúčastnené strany podieľajú na tvorbe a realizácii rozhodnutí. V školách a školských zariadeniach sa spolurozhodovanie týka nielen riaditeľov, učiteľov a zamestnancov, ale aj žiakov, rodičov a ďalších partnerov. Úroveň spolurozhodovania môže byť rôzna, od manipulatívnej až po zdieľané spolurozhodovanie (reálnu participáciu). 

Pre potreby školského prostredia modifikujeme rebríček občianskej participácie Sherry Arnstein (1969) o spoluúčasti subjektov na vzájomnom zdieľaní spoločných hodnôt, noriem, cieľov a vízií.

Model spolurozhodovaniaopisuje rebrík občianskej angažovanosti a pozostáva z 8 stupňov, ktoré ukazujú rôzne úrovne moci a vplyvu v rozhodovacom procese. Najnižšie tri stupne sú označené ako manipulácia, terapia, informovanie a predstavujú formy neúčasti alebo falošnej účasti. Stredné tri stupne sú označené ako konzultácia, partnerstvo - predstavujú formy tokenistickej účasti alebo účasti na úrovni poradenstva. Najvyššie dva stupne sú označené ako delegovaná moc a občianske riadenie - ide o formy plnej účasti alebo účasti na úrovni kontroly.2

Pre potreby školského prostredia sme vymedzili tieto roviny angažovanosti kľúčových ľudí na rozhodovaní.

Manipulatívne správanie 

Je príznačné pre tie školy, kde sa množstvo aktivít vykazuje iba v záverečných správach a v rámci rôznych štatistických zisťovaní. Realita vnútorných vzťahov a  nastavenia spolurozhodovacích procesov pri stanovení vízií a cieľov je v praxi školských aktivít iná.

Príklad: Z hľ

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk