Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Máj 2022

Nadácia ZSE - Rozprúdime regióny 2022 (15. 6.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE vyhlasuje 6. ročník grantového programu Rozprúdime regióny 2022. Projekty do programu je možné predkladať do 15. 6.2022 (nadaciazse.sk).

Výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho programu (15. 7.)

Kategória: Výzvy

Otvorenie predkladacieho kola žiadostí o akreditáciu – Predkladacie kolo začína 15.5.2022 a žiadosti je možné podávať do 15.7.2022 do 15:00 hod. (www.iuventa.sk).

Výzva na pozíciu mentor v regionálnom centre podpory učiteľov

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v uplynulých mesiacoch zrealizovalo 1. kolo Výzvy na predloženi...

Zelený vzdelávací fond (7. 7.)

Kategória: Výzvy

Účelom ZVF je podpora environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti v súlade s opatreniami Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a o...

Kultúra znevýhodnených skupín 2022 (7. 6.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdra...

Nadácia NBS - Grant na podporu malých projektov (2. 6.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Národnej banky Slovenska (ďalej len „nadácia”) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu na podporu malých projektov. Uzávierka: 2. 6. 2022 (nadacianbs.sk).

Nadácia NBS - Podpora inovatívneho finančného vzdelávania seniorov a iných zraniteľných skupín (15. 6.)

Kategória: Výzvy

Účelom tejto výzvy bude podporiť kvalitné projekty zameraná na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti vybraných cieľových skupín prostredníctvom inovatívneho finančného vzdelávania (jeho tvorbu a overenie). Uzávierka: 15. 6. 2022 (nadacianbs.sk/g...

Výzva - Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022 (25. 5.)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je podpora aktivít organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Konečný termín na predloženie žiadosti: 25. mája 2022 (minedu.sk).

Iniciatíva Catching-up Regions Banskobystrického kraja - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Reg...

Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru - Ukáž sa! (15. 5.)

Kategória: Výzvy

Grantový program Ukáž sa! chce pomôcť mladým športovcom od 10 do 18 rokov na ich ceste za športovým snom. Uzávierka: 15. mája 2022 (olympic.sk/ukazsa).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev