Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Júl 2018

Prevencia extrémizmu na rok 2018

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu "Prevencia extrémizmu na rok 2018". Dotácie budú poskytnuté občianskym združeniam, ktoré sa aktívne venujú prevencii extrémizmu a podpore vyučovania o holokauste. Termín na predloženie žiadostí: 15. júl (minedu.sk).

Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 2020

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR, Odbor mládeže, pripravuje v nastávajúcich dňoch Výzvu na prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež ...

Európsky týždeň športu

Kategória: Výzvy

Európsky týždeň športu sa koná v 38 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum (www.tyzdensportu.sk).

Gesto pre mesto - Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Kategória: Výzvy

Raiffeisen banka podporí projekty na zlepšenie života v meste. Prihlasovanie projektov je možné od 2. 7. do 15. 8. 2018 (raiffeisen.sk).

Gesto pre mesto - Zachovanie kultúrnych hodnôt

Kategória: Výzvy

Raiffeisen banka podporí projekty na zlepšenie života v meste. Prihlasovanie projektov je možné od od 1. 10. do 15. 11. 2018 (raiffeisen.sk).

Súťaž pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje 2. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Termín ukončenia súťaže je 30. s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev