Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Košický samosprávny kraj – odbor školstva

Automaty v školách N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Je umiestnenie automatu na sladkosti nejako regulované? Je viazané na nejakú podmienku? Môže dať rodič podnet na jeho odstránenie?

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Novela smernice o lyžiarskom a snoubordingovom výcviku N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

1. septembra 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

Prijatie žiaka do 5. ročníka - rozhodnutia

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Žiaci z málotriednej základnej školy v susednej obci postupujú každoročne do 5. ročníka našej plnoorganizovanej základnej školy. Musia rodičia týchto žiakov podať žiadosť o prijatie a riaditeľka vydať rozhodnutie o prijatí do základnej školy?

Príkaz zamestnancovi – podľa ďalších pokynov nadriadeného N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Chcem sa spýtať na „príkazný list“, ktorým viem prikázať zamestnancovi robiť nejakú činnosť, ktorú má v pracovnej zmluve ako posledný bod jeho pracovnej činnosti: „podľa ďalších pokynov nadriadeného“. Existuje vzor?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk