Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Košický samosprávny kraj – odbor školstva

Automaty v školách

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Je umiestnenie automatu na sladkosti nejako regulované? Je viazané na nejakú podmienku? Môže dať rodič podnet na jeho odstránenie?

Dôvody podania sťažnosti

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Zákonný zástupca žiaka školy podal písomnú sťažnosť na zamestnanca školy na nerovnocenné hodnotenie známkou v porovnaní s ostatnými spolužiakmi a na nevhodné vyjadrovanie pedagóga voči žiakovi. Sú tieto dôvody podania zákonného zástupcu dô...

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Maturita v zahraničí a na Slovensku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Študent je v maturitnom ročníku. Študuje tretí rok v zahraničí, kde chce školský rok ukončiť a zmaturovať. U nás na gymnáziu by chcel ukončiť ročník (v predĺženom termíne do 31. 8. 2020). V tomto školskom roku chce ukončiť zahraničnú škol...

Novela smernice o lyžiarskom a snoubordingovom výcviku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

1. septembra 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

Oznámenie mena sťažujúcej sa osoby

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade oznámiť pedagógom menovite osobu, ktorá podala sťažnosť na našu školu ako na zamestnávateľa? 

Podanie injekcie v MŠ

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Aký zákon rieši povinnosť učiteľky materskej školy, príp. základnej školy podať dieťaťu v prípade alergickej reakcie lieky injekčne? Dieťatko má vyjadrenie lekára pre deti a dorast, že u neho môže dôjsť k alergickej reakcii po náhodnom po...

Postup pri zmene pracovného poriadku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Ako treba postupovať pri zmene pracovného poriadku? Zaujímalo by ma, či pri zmene dodatkom, alebo akejkoľvek inej zmene potrebujem súhlas odborov, resp. či im to stačí len oznámiť?

Potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Na aké obdobie sa vydáva potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní? Je to jeden školský rok, alebo na neurčito?

Potvrdenie o schválení programu vzdelávania poskytovateľa - pečiatka

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Aká pečiatka školy sa dáva na potvrdenie? Veľká okrúhla červená?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk