Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2017

2/2017

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Finančné riadenie škôl a školských zariadení

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpov...

Práca učiteľa nesúvisiaca so vzdelávaním

Mgr. Peter Lengyel, PhD. Zo seriálu: Finančné riadenie škôl a školských zariadení

Nároky na prácu učiteľa priamo nesúvisiacu so vzdelávaním sa zvyšujú. Každé zvyšovanie má však svoje limity. Tým limitom je bod zlomu ‒ zdravotný, ekonomický, psychický, hodnotový. Ak je učiteľ cho...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk