Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

Bc. Radovan Hríbik

Supervízor RaMS ZZS SR,
Bratislava

Počet článkov autora: 6

Zásady poskytovania prvej pomoci - popáleniny

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Zo seriálu: Prvá pomoc Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Popáleniny sú častým poškodením zdravia nielen v domácnosti, ale k ich výskytu dochádza aj v školách v rámci vyučovania, alebo pri nepozornosti detí v rámci hier. Vznikajú pôsobením tepla, elektrického prúdu, ožiarením alebo pôsobením chemikálii (kyselín, zásad). Môžu viesť k poškodeniu až strate kožného krytu. V najťažších prípadoch postihuje aj hlbšie tkanivové štruktúry (svaly, šľachy) a pri veľkom rozsahu popálenín vždy ide o život ohrozujúci stav, keďže rozsiahle popáleniny vyvolávajú rozsiahlu odpoveď organizmu vedúcu až k rozvoju popáleninovému šoku. Rýchlosť prvej pomoci má veľký vplyv (v prvých dvoch stupňoch popálenín) na výsledné hojenie a čo najmenšie následky v období rekonvalescencie.

Príspevky v diskusii: 0

Zásady poskytovania prvej pomoci - úrazy elektrickým prúdom

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Zo seriálu: Prvá pomoc Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

S rozvíjajúcou sa elektrifikáciou rôznych činností, prístupom k zobrazovacím technikám využívaným aj v školách a príslovečnej zvedavosti detí, rastie nebezpečenstvo ich úrazu elektrickým prúdom. Vzrastá tak riziko úrazmi elektrickým prúdom nielen v domácnostiach, kde sú deti najrizikovejšou skupinou, ale aj v školách. 

Príspevky v diskusii: 0

Zásady poskytovania prvej pomoci - zlomeniny

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

Zlomeniny patria medzi časté úrazy detí, či už pri hre v škôlkach, školách, na hodinách telesnej výchovy, ale nevyhýbajú sa ani domácemu prostrediu. Často pri nich hrá úlohu zlá fyzická kondícia a s tým spojená zhoršená svalová koordinácia. K zlomeninám môže dôjsť aj pri autonehodách a pri športe. Tiež môže dôjsť k vykĺbeniu a vyvrtnutiu kĺbov napr. kolenného, či členkového. Podľa miesta a rozsahu zlomenín môže ísť o veľmi vážny stav, často ohrozujúci život postihnutého.

Príspevky v diskusii: 0

Zásady poskytovania prvej pomoci - Intoxikácia

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Zo seriálu: Prvá pomoc Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

V tejto časti série článkov o prvej pomoci sa budeme venovať intoxikáciám, ktoré sa so stále rozmáhajúcim priemyslom, dopravou a stále širším použitím chemikálií (aj v školách) a liekov stávajú častou príčinou poškodenia zdravia. Spravidla ide o neúmyselné intoxikácie, čo je najčastejším prípadom intoxikácii u najmenších detí, ktoré spoznávajú svoje okolie tým že všetko ochutnávajú a skúšajú (v školách hlavne v chemických laboratóriách, učebniach chémie, mladšie deti sa môžu priotráviť čistiacimi prostriedkami, ktoré nie sú dostatočne zabezpečené, prípadne u starších žiakov sa môžeme stretnúť hlavne s intoxikáciou alkoholom počas exkurzií a výletov), ale žiaľ stretávame sa aj s úmyselnými intoxikáciami. Preto je dôležité vedieť poskytnúť prvú pomoc a zaistiť čo najväčšiu šancu na prežitie postihnutého.

Príspevky v diskusii: 0

Zásady poskytovania prvej pomoci

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Prvá pomoc Zo seriálu: Prvá pomoc Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

V prvej časti seriálu o poskytovaní prvej pomoci sa budeme venovať všeobecným zásadám poskytovania prvej pomoci (ďalej „PP“) a zabezpečeniu základných životných funkcií. Medzi základné životné funkcie patrí vedomie, dýchanie a krvný obeh. Bez ich prítomnosti dochádza bez okamžitej prvej pomoci k úmrtiu postihnutého. S takýmito prípadmi sa môžeme stretnúť nielen pri úrazoch na pracovisku a v školách, ale aj pri stále rastúcich počtoch civilizačných ochorení (infarkt myokardu, NCMP a pod.) a ochoreniach spôsobených pracovnou činnosťou.

Príspevky v diskusii: 0

Prvá pomoc v školách

Dátum: Autor/i: Bc. Radovan Hríbik Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 11/2016 Ročník: 2016

Deti, škola, hra, fantázia, hravosť. Všetko sú to slová, ktoré si spájame s deťmi. Je tu však ešte jedno slovo – nebezpečenstvo. Môžeme hovoriť o rôznych formách a podobách nebezpečenstva, ktoré na deti číhajú doma, v škole, pri voľnočasových aktivitách. Na mladú generáciu v súčasnosti pôsobí stále viac faktorov, ktorým sme prinajmenšom v takom množstve nemuseli čeliť my.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk