Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - November 2016

SÚŤAŽ: Aká bude budúcnosť slovenského školstva?

Kategória: Výzvy

Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s portálom www.skolskyservis.sk vyhlasuje súťaž pre žiakov a študentov pod názvom Budúcnosť slovenského školstva. Súťažiť sa bude v troch kategóriách: Deti a mládež do 15 rokov. Stredoškoláci a vy...

Diskusia s odborníkmi na tému Migrácia v Európe

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pozýva na stretnutie s odborníkmi na tému Migrácia v Erópe. Diskusia sa uskutoční v rámci pravidelných diskusných stretnutí na aktuálne témy dňa 29. 11. 2016 od 17.00 hod. do 19.00 hod. Návratku zasielajte do 27.11. 2016 (...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!. Dátum uzávier...

Výzva BSK - Šport a mládež 2017

Kategória: Výzvy

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu športu a mládeže pre rook 2017. Termín predkladania žiadostí je od 9.11.2016 do 11.1.2017 (vrátane) formou registrácie žiadosti...

Súťaž Náboj Junior 2016

Kategória: Výzvy

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pozýva na 5. ročník súťaže Náboj Junior, ktorá sa bude konať 25. novembra 2016 v 27 mestách na Slovensku a v 16 mestách v Česku. Je to medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štv...

Vyhlásenie 2. ročníka celoslovenskej súťaže pod názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“

Kategória: Výzvy

Úrad verejného zdravotníctva pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky v rámci protidrogových aktivít vyhlasuje druhý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“. Súťaž potrvá od 8. novembra do 6. decembra 2016 (uvzsr...

Poznaj slovenskú reč

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo XXXVII. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo sa bude konať v dňoch 7. – 9. júna 2017 v Nových Zámkoch.  Dokumenty a formuláre súťaže sú zverejnené na...

Spoločne pre región - grantový program

Kategória: Výzvy

O grant z programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty v maximá...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev