Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2018  

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2018

Dostaneme ťa do školy - Nadácia ZSE

Kategória: Výzvy Autor: appa.sk

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlasujú 2.ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého získajú vybrané školské zariadenia podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím. Uzávierka predkladania žiadostí: 22. 10. 2018 (appa.sk). 

Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov základných škôl, gymnázií a jazykových škôl. Termín ukončenia súťaže je 5. november 2018 (statpedu.sk).

Cloetta v okrese Levice

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 10. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu bude smerovať na projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice. Podávanie projektov do 18. október 2018 (codetipotrebuju.sk).

Klub darcov 2018/2019

Kategória: Výzvy

Komunitná nadácia Bardejov za finančnej spoluúčasti Bardterm, s.r.o. a Mesta Bardejov vyhlasuje Grantový program Klub darcov 2018/2019. Uzávierka predkladania projektov je 1. október 2018 o 16,00 hod. (knbj.sk).

Jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera. O grant sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska. Posledný termín na odoslanie projektu (žiadosti) v jesennom kole grantového programu je 11. október 2018 do polnoci (nds.sk).

Výzva grantového programu „T“ for all, all for „T“

Kategória: Výzvy

Program „T“ for all, all for „T“ podporí realizáciu malých svojpomocných projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci T-Systems Slovakia. Tematické zameranie projektov záleží od konkrétnych potrieb komunity (oprava detského ihriska, vybudovanie studničky, pomoc pri letnom tábore pre deti, zorganizovanie podujatia). Termín prihlásenia projektu: 21. október 2018 (karpatskanadacia.sk).

O krok vpred - Nadácia SPP

Kategória: Výzvy Autor: https://www.nadaciaspp.sk/

Zámerom programu je podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou - DMO. Vyhlasovateľom výzvy je Nadácia SPP v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. Uzávierka prijímania žiadostí: 4. októbra 2018 (nadaciaspp.sk).

Seminár k výučbe predmetu slovenský posunkový jazyk v ZŠ

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách. Termín prihlásenia do 10. októbra 2018 (statpedu.sk/sk).

Meet and Code 2018!

Kategória: Výzvy

Nadácia PONTIS otvorila grantovú výzvu Iniciatíva Meet and Code a súťaž Meet and Code Award 2018. Cieľom iniciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie/programovanie. Uzávierka nápadov na projekty: do 15.9.2018 (nadaciapontis.sk).

Rozmanité školy - výzva na prihlasovanie

Kategória: Výzvy Autor: nadaciamilanasimecku.sk

Nový vzdelávací projekt Rozmanité školy je zameraný na inovatívny prístup k témam stereotypov a predsudkov vo vyučovaní. Ponúka pedagógom ZŠ a prvých ročníkov osemročných gymnázií možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania na osobnostnom prístupe.Prihlásiť sa môžete do 10. 9. 2018  (nadaciamilanasimecku.sk).

Nadácia Orange - Aj malá spolupráca môže priniesť veľké veci

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaorange.sk

Nadácia Orange otvára nový grantový program e-Školy pre budúcnosť 2018/2019, ktorý sa tematicky zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia, mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom a tiež ich zodpovedného a bezpečného vyučovania. Prihlíste svoj nápad na inovatívne vzdelávanie do 3. 10. 2018 (nadaciaorange.sk).

Dni kariérového poradenstva

Kategória: Výzvy Autor: svs.edu.sk

4. októbra 2018 v Trnave a 19. októbra 2018 v Bratislave sa uskutoční podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk