Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výstavy, podujatia

Ponuka prednášok PEVŠ pre stredné školy

Kategória: Výzvy

Medzi pravidelné aktivity Paneurópskej vysokej školy patria Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi. 

Dni kariérového poradenstva

Kategória: Výzvy

4. októbra 2018 v Trnave a 19. októbra 2018 v Bratislave sa uskutoční podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Workshop - Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

V rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", podporeného z programu ERASMUS+.usporadúva Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok workshop Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdeláva...

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Kategória: Výzvy

15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 sa bude konať v dňoch 19. až 20. októbra v Košiciach. Cvičná firma podporuje podnikanie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patria k významným priori...

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

Kategória: Výzvy

„Veda pre budúcnosť" je motto tohtoročného Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa bude tentokrát konať 29. – 31. mája 2017, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (www.fvf.cvtisr.sk).

Pozvánka na informačný seminár k aktuálnej výzve v programe Priority mládežníckej politiky

Kategória: Výzvy

Seminár sa uskutočnil v termíne 27.4.2017 o 13:00 h. v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Má za cieľ ponúknuť žiadateľom o dotáciu priestor pre verejné konzultácie a pre objasnenie podmienok výzvy. Termín prihlásenia do ...

Festival šikovných

Kategória: Aktivity pre žiakov

10. a 11. novembra 2016 sa stretnú žiaci, ktorí budú svoje nadanie a talent prezentovať na 25. ročníku Juniorských dní remesiel, 19. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a na 1. ročníku súťaže o Zlaté nožnice v odbore kaderník (siov.sk). 

Bibliotéka - 10. 11. - 13. 11. 2016

Kategória: Výzvy

Najväčší knižný veľtrh na Slovensku Bibliotéka otvorí brány Incheby v dňoch 10. - 13. novembra 2016. Bibliotéku dopĺňa výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, ktorá je zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školsk...

JUVYR 2016-2017

Kategória: Výzvy

ŠIOV pripravuje v dňoch 10. až 11. novembra 2016 ďalší ročník celoslovenského podujatia žiakov stredných odborných škôl a žiakov základných škôl JUVYR 2016 a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Výstava má za cieľ prezentovať odborné...

Vedecký veľtrh 2016

Kategória: Výzvy

Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodla dňa 14. 9. 2016 usporiadať prvý ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC ...

Profesiadays aj pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Niekoľko krát do roka sa na Slovensku organizujú aktivity, ktoré svojou myšlienkou a významom dokážu dať deťom viac, než sa na prvý pohľad môže zdať. Jedným z miest, kde môžu žiaci zažiť a vidieť to, čo sa v knihách a na vyučovacích hodinách nepre...

Celoslovenské školské podujatie žiakov ZŠ a SŠ JUVYR

Kategória: Výzvy

V dňoch 24. až 25. novembra 2015 v Národnom tenisovom centre sa uskutoční 24. ročník podujatia JUVYR s témou Podpora odborného a duálneho vzdelávania. Stredné odborné školy predstavia na tomto celoslovenskom podujatí svoje vzdelávacie programy for...

Stredoškolák - 17. ročník výstavy stredných škôl

Kategória: Výzvy

V dňoch 12.- 13. novembra 2015 sa v areáli EXPO CENTER a.s. v Trenčíne uskutoční 17. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák. Súťasťou sprievodného programu je aj regionálna konferencia "Stredné odborné školstvo", ktorú organizuje Trenčianska r...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk