Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Výzvy  

Zoradiť podľa:

Výstavy, podujatia

Ponuka prednášok PEVŠ pre stredné školy

Kategória: Výzvy Autor: Mgr. Michaela Škorupová

Medzi pravidelné aktivity Paneurópskej vysokej školy patria Dni otvorených dverí, ktoré stredoškolákom umožnia spoznať študijné odbory, priestory a priamo sa zoznámiť so študentmi fakúlt a pedagógmi. 

Dni kariérového poradenstva

Kategória: Výzvy Autor: svs.edu.sk

4. októbra 2018 v Trnave a 19. októbra 2018 v Bratislave sa uskutoční podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Workshop - Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

V rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", podporeného z programu ERASMUS+.usporadúva Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok workshop Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania. Podujatie sa uskutoční 26. apríla v rámci Veľtrhu Mladý tvorca 2018 na Agrokomplexe v Nitre. 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Kategória: Výzvy

15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 sa bude konať v dňoch 19. až 20. októbra v Košiciach. Cvičná firma podporuje podnikanie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patria k významným prioritám najvyšších orgánov Európskej únie (siov.sk).

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

Kategória: Výzvy

„Veda pre budúcnosť" je motto tohtoročného Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa bude tentokrát konať 29. – 31. mája 2017, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (www.fvf.cvtisr.sk).

Pozvánka na informačný seminár k aktuálnej výzve v programe Priority mládežníckej politiky

Kategória: Výzvy

Seminár sa uskutočnil v termíne 27.4.2017 o 13:00 h. v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Má za cieľ ponúknuť žiadateľom o dotáciu priestor pre verejné konzultácie a pre objasnenie podmienok výzvy. Termín prihlásenia do 26.4.2017 do 12:00 h. (iuventa.sk).

Pedagogickí hrdinovia - Ako sa menia školy, keď máme odvahu robiť veci inak

Kategória: Výzvy

Komenského inštitút pozýva na konferenciu Pedagogickí hrdinovia/Ako sa menia školy, keď máme odvahu robiť veci inak. Konferencia je určená pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl i všetkých študentov pedagogických fakúlt a uskutoční sa 20. marca 2017. Na konferenciu sa je potrebné vopred registrovať vyplnením formulára do 17.3.2017  (komenskehoinstitut.sk).

Festival šikovných

Kategória: Aktivity pre žiakov

10. a 11. novembra 2016 sa stretnú žiaci, ktorí budú svoje nadanie a talent prezentovať na 25. ročníku Juniorských dní remesiel, 19. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a na 1. ročníku súťaže o Zlaté nožnice v odbore kaderník (siov.sk). 

Bibliotéka - 10. 11. - 13. 11. 2016

Kategória: Výzvy

Najväčší knižný veľtrh na Slovensku Bibliotéka otvorí brány Incheby v dňoch 10. - 13. novembra 2016. Bibliotéku dopĺňa výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, ktorá je zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok (incheba.sk).

JUVYR 2016-2017

Kategória: Výzvy

ŠIOV pripravuje v dňoch 10. až 11. novembra 2016 ďalší ročník celoslovenského podujatia žiakov stredných odborných škôl a žiakov základných škôl JUVYR 2016 a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Výstava má za cieľ prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu predstavením tvorivosti a kreativity v profesiách, ukážkami interaktívnych prezentačných a podnikateľských zručností s využitím moderných vzdelávacích nástrojov (siov.sk).

Vedecký veľtrh 2016

Kategória: Výzvy

Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodla dňa 14. 9. 2016 usporiadať prvý ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave. Ide o celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou (vedeckyveltrh.sk).

Profesiadays aj pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl

Kategória: Výzvy

Niekoľko krát do roka sa na Slovensku organizujú aktivity, ktoré svojou myšlienkou a významom dokážu dať deťom viac, než sa na prvý pohľad môže zdať. Jedným z miest, kde môžu žiaci zažiť a vidieť to, čo sa v knihách a na vyučovacích hodinách nepreberá, je veľtrh práce Profesiadays, ktorý sa bude konať v dňoch 17. a 18. februára v Bratislave (direktor.sk).

Celoslovenské školské podujatie žiakov ZŠ a SŠ JUVYR

Kategória: Výzvy

V dňoch 24. až 25. novembra 2015 v Národnom tenisovom centre sa uskutoční 24. ročník podujatia JUVYR s témou Podpora odborného a duálneho vzdelávania. Stredné odborné školy predstavia na tomto celoslovenskom podujatí svoje vzdelávacie programy formou poradenstva, diskusií, tvorivými pracoviskami a hotovými výrobkami. Zaujímavé na programe pre žiakov základných škôl je to, že sa priamo zapoja do spracovania výrobkov, zaujímavých ukážok a postupov vystavujúcich SOŠ (www.siov.sk).

Stredoškolák - 17. ročník výstavy stredných škôl

Kategória: Výzvy

V dňoch 12.- 13. novembra 2015 sa v areáli EXPO CENTER a.s. v Trenčíne uskutoční 17. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák. Súťasťou sprievodného programu je aj regionálna konferencia "Stredné odborné školstvo", ktorú organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK a Trenčiansky samosprávny kraj. Na konferenicii odznejú aj aktuálne informácie zástupcu ŠIOV o duálnom vzdelávaní, skúsenosti firiem a podnikateľov zapojených do duálneho vzdelávania, ako aj skúsenosti stredných odborných škôl zapojených do duálneho vzdelávania (expocenter.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk