Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o pedagogických asistentoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: au.vykazy.sk

MŠVVaM SR na účel poskytovania podporného opatrenia podľa § 145a ods. 2 písm. m) školského zákona môže prideliť z kapitoly MŠVVaM SR zriaďovateľovi školy príspevok na úhradu osobných nákladov pedagogického asistenta v súlade s § 4e zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

MŠVVaM SR v školskom roku 2024/2025 pridelí zriaďovateľom materských, základných, stredných škôl a špeciálnych škôl finančné prostriedky na osobné náklady pedagogických asistentov v dvoch krokoch: na základe paušálneho kľúča a na základe požiadavky zriaďovateľa školy. Do zberu údajov v máji 2024 sa môžu zapojiť MŠ financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a všetky školy financované zo štátneho rozpočtu.

Aktuálne informácie a termíny

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov