Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2021

Zasadnutia pedagogickej rady a pracovné porady

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi č. 7 - 8/2021 Riadenie a vedenie školy často zahŕňa činnosti, ktoré nie sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi a nezaoberajú sa nimi ani usmernenia príslušných orgánov. Takéto situácie sú pritom prav...

5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ponúka 5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých.

IVP - Analýza vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa zistení viacerých výskumov majú riaditelia významný vplyv na kvalitu vzdelávania, predovšetkým cez pôsobenie na pedagogických zamestnancov. Na Slovensku sa opakovane otvára diskusia o tom, či ku skvalitneniu školského prostredia môže prispie...

Pripomíname si 103 rokov od vzniku Československa

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Tento rok si pripomíname 103 rokov od vzniku Československa. Hoci nový štát na mape Európy oficiálne vznikol 28. októbra 1918 v Prahe, ubehlo ešte niekoľko hodín, než sa k štátu prihlásila i slovenská politická elita.

Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Archív Didaktiky Aká by mala byť edukácia? Čo by mala mať na zreteli? Na čo by sa mala sústreďovať? V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej reali...

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Pandemické nemocenské, ošetrovné - žiadosti, formuláre

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávk...

IT Fitness test 2021

Kategória: Aktuality

IT Fitness testu 2021, najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho testovania IT zručností na Slovensku, sa zúčastnilo takmer 45 000 účastníkov.

Školské e-testovanie - TESTOVANIE 9

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúka v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 elektronické testy pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

Školské e-testovanie - TESTOVANIE 5

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúka v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 elektronické testy pre žiakov 5. ročníka základných škôl. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk