Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2021

Pripomíname si 103 rokov od vzniku Československa

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Tento rok si pripomíname 103 rokov od vzniku Československa. Hoci nový štát na mape Európy oficiálne vznikol 28. októbra 1918 v Prahe, ubehlo ešte niekoľko hodín, než sa k štátu prihlásila i slovenská politická elita.

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Pandemické nemocenské, ošetrovné - žiadosti, formuláre

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pandemické nemocenské je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi, ktorý bol uznaný dočasne práceneschopným výlučne z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávk...

IT Fitness test 2021

Kategória: Aktuality

IT Fitness testu 2021, najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho testovania IT zručností na Slovensku, sa zúčastnilo takmer 45 000 účastníkov.

Školské e-testovanie - TESTOVANIE 9

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúka v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 elektronické testy pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

Školské e-testovanie - TESTOVANIE 5

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúka v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 elektronické testy pre žiakov 5. ročníka základných škôl. 

Vyhlásenie Slovenskej komory učiteľov k reforme školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov vydala vyhlásenie k vyjadreniam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré definujú aktuálne legislatívne zmeny a kroky ministerstva ako "najväčšie reformné zmeny v školstve".

MPC - Linka podpory pre učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Linku podpory pre učiteľov zriadilo Metodicko-pedagogické centrum v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Linku podpory pre učiteľov môžu kontaktovať všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, ...

Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi Zmeny v školstve a legislatíva definujú smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Ich profesijný rozvoj je zabezpečený vzdelávaním, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov. Pozícia uč...

Výzva „Snoezelen miestnosť“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“. Do výzvy je možné sa zapojiť do 3. 11. 2021. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk