Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2020

COVID-19 Predbežné stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov k certifikátom a k vyhláške

Kategória: Aktuality Autor/i: dataprotection.gov.sk

Úrad na ochranu osobných údajov vydal predbežné stanovisko k preukazovanie sa negatívnym výsledkom testov/certifikátom z plošného testovania vrátane aktualizácie.

Zvládanie kritických rozhovorov a nadlimitnej záťaže

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Školská mediácia Kritické rozhovory sa čoraz viac stávajú súčasťou pracovného života riaditeľov škôl. V príspevku opíšeme situácie, ktoré kritický rozhovor vyvolávajú, upozorníme na vplyv rôznej teploty citov v priebehu vedenia kr...

COVID-19 Olympiády v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

Zámerom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží je v školskom roku 2020/2021 zorganizovať súťaže dištančnou formou. Domáce a školské kolá, ktoré sú v kompetencii ...

COVID-19 Oznamovanie údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni od októbra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje aktualizované dokumenty k bodu č. 4 z Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020.

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Súčasná doba prináša mobilizáciu energie, ktorá bola stereotypizovaná istotami a predpokladanými problémami s primeraným riešením. Doba riešenia bola predvídateľná. Vedeli sme, že každý problém je riešiteľný, že závisí od nás, ako dlho budeme prac...

O potvrdenie pre získanie 2 % daní z príjmu netreba žiadať Sociálnu poisťovňu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, že sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu.

Zmena času zo soboty na nedeľu

Kategória: Aktuality

V noci zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný. 

Myšlienky našich autorov - Markéta Švamberk Šauerová

Kategória: Aktuality Autor/i: Markéta Švamberk Šauerová

"V průběhu měsíců jsme zaznamenávali nárůst psychických obtíží u různých skupin, a to i následně po uvolnění přísných opatření. Na jedné straně jsme měli možnost vidět, jak se někteří s krizovou situací vyrovnávají velmi dobře, na straně druhé jsm...

COVID 19 Manuál opatrení a vplyv rozhodnutia ministra na zamestnancov škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-1...

Zverejnenie výsledkov PISA 2018 - globálne kompetencie

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Oblasť globálnych kompetencií je inovatívna doména, ktorá bola do štúdie PISA 2018 zaradená po prvýkrát v celej doterajšej histórii štúdie PISA. Na Slovensku sa testovania globálnych kompetencií zúčastnilo približne 5 900 15-ročných žiakov všetkýc...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov