Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2020

COVID-19 Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády z 22. októbra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020.

28. október 1918 Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 28. októbra si každoročne pripomíname vznik Československa. Tento rok uplynie od pamätného výročia už 102 rokov. Vznik nového štátneho útvaru na mape strednej Európy bol dlhodobo pripravovanou akciou československého odboja doma aj v zahraničí...

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Týždeň vedy a techniky 2020 (TVT) začína už 9. novembra. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí.

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Súčasná doba prináša mobilizáciu energie, ktorá bola stereotypizovaná istotami a predpokladanými problémami s primeraným riešením. Doba riešenia bola predvídateľná. Vedeli sme, že každý problém je riešiteľný, že závisí od nás, ako dlho budeme prac...

COVID-19 Jarné prázdniny, prechod na dištančné vyučovanie a pomoc mobilných operátorov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O potvrdenie pre získanie 2 % daní z príjmu netreba žiadať Sociálnu poisťovňu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, že sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu.

Zmena času zo soboty na nedeľu

Kategória: Aktuality

V noci zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný. 

Myšlienky našich autorov - Markéta Švamberk Šauerová

Kategória: Aktuality Autor/i: Markéta Švamberk Šauerová

"V průběhu měsíců jsme zaznamenávali nárůst psychických obtíží u různých skupin, a to i následně po uvolnění přísných opatření. Na jedné straně jsme měli možnost vidět, jak se někteří s krizovou situací vyrovnávají velmi dobře, na straně druhé jsm...

COVID-19 Rozhodnutie krízového štábu

Kategória: Aktuality

Od soboty 24.10. do nedele 1.11. 2020 platí pre celú republiku zákaz vychádzania.  Od pondelka 26. októbra do 27. novembra sa preruší aj výučba na všetkých školách a žiaci prejdú na dištančnú formu. Výnimku budú mať jasle, materské školy, prvý stu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk