Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2020

COVID-19 Predbežné stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov k certifikátom a k vyhláške

Kategória: Aktuality Autor/i: dataprotection.gov.sk

Úrad na ochranu osobných údajov vydal predbežné stanovisko k preukazovanie sa negatívnym výsledkom testov/certifikátom z plošného testovania vrátane aktualizácie.

Zvládanie kritických rozhovorov a nadlimitnej záťaže

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Školská mediácia Kritické rozhovory sa čoraz viac stávajú súčasťou pracovného života riaditeľov škôl. V príspevku opíšeme situácie, ktoré kritický rozhovor vyvolávajú, upozorníme na vplyv rôznej teploty citov v priebehu vedenia kr...

COVID-19 Olympiády v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

Zámerom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží je v školskom roku 2020/2021 zorganizovať súťaže dištančnou formou. Domáce a školské kolá, ktoré sú v kompetencii ...

28. október 1918 Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 28. októbra si každoročne pripomíname vznik Československa. Tento rok uplynie od pamätného výročia už 102 rokov. Vznik nového štátneho útvaru na mape strednej Európy bol dlhodobo pripravovanou akciou československého odboja doma aj v zahraničí...

COVID-19 Oznamovanie údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni od októbra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje aktualizované dokumenty k bodu č. 4 z Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020.

28. októbra sa narodil Ľudovít Štúr

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladinír Michalička, CSc.

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci, vyrastal v učiteľskej evanjelickej rodine. Základy vzdelania získal v rodnej obci pod dohľadom otca.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude online

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Týždeň vedy a techniky 2020 (TVT) začína už 9. novembra. Vyberte si z desiatok prednášok, podcastov, súťaží, festivalov či dní otvorených dverí.

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Súčasná doba prináša mobilizáciu energie, ktorá bola stereotypizovaná istotami a predpokladanými problémami s primeraným riešením. Doba riešenia bola predvídateľná. Vedeli sme, že každý problém je riešiteľný, že závisí od nás, ako dlho budeme prac...

O potvrdenie pre získanie 2 % daní z príjmu netreba žiadať Sociálnu poisťovňu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré plánujú požiadať o potvrdenie potrebné pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, že sa už nemusia obracať na Sociálnu poisťovňu.

Zmena času zo soboty na nedeľu

Kategória: Aktuality

V noci zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk