Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2023

Finančná pomoc za zvýšené sadzby energií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančná pomoc za zvýšené sadzby energií v plnej miere v roku 2023 je určená pre školy financované priamo zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov, špeciálne...

Rada pre rozvoj materských škôl - Stanovisko k návrhu novely školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: rrms.sk

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním, Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vyjadrujú stanovisko k návrhu zákona z......

Postrehy ŠŠI z prijímacích skúšok na gymnázium v minulom školskom roku

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) každoročne pozorne sleduje a vyhodnocuje priebeh prijímacieho konania na gymnázium. Po dvoch rokoch pandémie priniesla samotná prijímacia skúška zaujímavé zistenia, a to: nedodržiavanie vzdelávacích štandardov ŠVP pr...

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

Kategória: Aktuality Autor/i: mirri.gov.sk

Ministerstvo investícií v spolupráci s Digitálnou koalíciou – Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťa národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)“, v rámci ktorého dostanú vybrané skupiny žiakov jed...

Vláda schválila novelu, ktorá prinesie zvýšenú ochranu zdravia mladistvých aj zníženie administratívnej záťaže

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia by mala začať platiť od 1. júna 2023. Zmeny sa týkajú optimalizácie procesov verejného zdravotníctva, oblasti hygieny životného prostredia, hygieny výživy, bezpečnosti potravín, preventí...

Maturita 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

Otvorenie Národnej ceny kvality OVP

Kategória: Aktuality Autor/i: okvalite.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto pre EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípr...

Jarné prázdniny 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: jarne-prazdniny.sk

Jarné prázdniny pokračujú v Banskobystrickom kraji, Trenčianskom kraji a Žilinskom kraji.

Zavedenie právneho nároku na prijatie v materskej škole a zmena definície žiaka so ŠVVP

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vláda rokovala o novele školského zákona. Jej cieľom je zavedenie právneho nároku na prijatie v materskej škole (najmä s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia), zmena definície dieťaťa a žiaka...

Školy, ktoré chcú učiť po novom, sa už môžu registrovať

Kategória: Aktuality Autor/i: nivem.sk

Základné školy, ktoré majú záujem vzdelávať od septembra 2023 svojich prvákov a prváčky po novom, sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na stránke vzdelavanie21.sk. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov