Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2021

Prokrastinácia ako problém súčasnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Andrea Baranovská, CSc.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi Prokrastinácia je pojem, ktorý pochádza zo spojenia latinských slov – pro (pre, pred, blízko, pohyb dopredu) a crastinus (zajtrajší, patriaci zajtrajšku, cras – zajtra) [Ferrari, Johnson, McCrown, 1995]....

Zomrel bývalý minister školstva Milan Ftáčnik

Kategória: Aktuality Autor/i: ta3.com

Vo veku 64 rokov zomrel bývalý primátor Bratislavy, exminister školstva a vysokoškolský pedagóg Milan Ftáčnik. 

Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 17. mája ...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 5/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Tvoj pokoj musí byť silnejší ako hluk tohto sveta.“ Marian Szulowski Ako reagujete na nepredvídané situácie v škole? Odpoveď na otázku, ktorú dostali vedúci zamestnanci počas funkčného vzdelávania, mala aj jedno spoločné odporúčanie - zachovať v ...

Od 17. mája sa vrátia do škôl všetci žiaci

Kategória: Aktuality Autor/i: rtvs.sk

Od pondelka (17. 5.) sa budú môcť vrátiť do škôl všetci žiaci na úrovni regionálneho školstva – v materských, základných a stredných školách. Vysoké školy sa budú otvárať podľa školského covidového automatu a budú môcť fungovať v oranžových okresoch.

IT FITNESS TEST 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: https://itfitness.sk/sk/

10. ročník najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku.

Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku. 

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka ZŠ pre samosprávne kraje a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na SŠ pre školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje násobok predp...

Opravný termín EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, ktorým minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dopĺňa rozhodnutie zo dňa 4. januára 2021 môže OT EČ a PFIČ MS vykonať žiak, ktorý sa do...

OZPŠaV na Slovensku pripravil 3. letný detský tábor

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku oznamuje, že termín prihlásenia sa do 3. letného detského tábora sa predlžuje do pondelka 31. mája 2021.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk