Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2021

Vzdelávanie workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnsoť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v online priestore

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Štátny pedagogický ústav a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvy...

Aktuálne - Didaktika č. 3/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Keď skúšaš hĺbku rieky, nerob to oboma nohami.“ Waren Buffet Mať odvahu prekonávať prekážky, vstupovať do rizika, nechať sa unášať nadšením z novoobjaveného je ako skúšať hĺbku rieky, ktorej dno nepoznáme. Aj v takýchto situáciách je však dôležit...

Externé testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že v školskom roku 2020/2021 ruší externé t...

Rozhodnutie ministra o predĺžení školského vyučovania žiakov končiacich ročníkov praktických škôl do 30. júna 2021.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v školskom roku 2020/2021 a z dôvodu potreby úpravy organizácie školského roka pre efektívne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov praktických škôl sa predlžuje...

Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochoren...

NKÚ preveril na Ministerstve vnútra SR uplatňovanie pravidiel hospodárneho a účelného používania verejných prostriedkov i nakladania so štátnym majetkom

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Celoslovenská reforma verejnej správy ESO spôsobila okrem iného zmätok v riadení a financovaní vyše 300 školských zariadení a špeciálnych škôl, ktoré sa vďaka novým pravidlám dostali pod zriaďovateľskú pôsobnosť ministerstva vnútra.

Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pripravuje inovatívne vzdelávanie pre školský manažment, ktoré je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych ž...

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom OZPŠaV

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

OZ PŠaV na Slovensku v roku 2021 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku. Termín podávania žiadosti je do 31. mája 2021.

Európsky týždeň mládeže sa uskutoční 24. 5. - 28. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

„Budúcnosť máme vo svojich rukách“, tak znie tohtoročná téma Európskeho týždňa mládeže 2021, ktorá prináša diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité. Podujatie Európsky Týždeň mládeže je určené mladým ľuďom vo ...

Covid školský semafor - manuály pre školy a školské zariadenia s účinnosťou od 17.5., aktualizované 18. 5.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo manuály pre materské školy, základné školy a školské zariadenia, stredné školy, vysoké školy a študentské domovy s účinnosťou od 17. 5. 2021 ako základné odporúčacie materiály pri zabe...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk