Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pripravuje inovatívne vzdelávanie pre školský manažment, ktoré je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vzdelávanie sa uskutoční v online prostredí dňa 09. 06. 2021.

Vzdelávanie je určené pre školský manažment (riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, alebo iný člen vedenia školy, napr. predseda predmetovej komisie, administratívny pracovník, ktorý sa podieľa na riadiacom procese školy). Po absolvovaní vzdelávania dostanú účastníci certifikát vydaný Štátnym pedagogickým ústavom.

Obsah: 

  • Možnosti vyučovania rómskeho jazyka v ZŠ a SŠ, Možnosti používania rómskeho jazyka vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ, Spolupráca s rómskou komunitou – rodina, škola, Inovatívne vzdelávacie metódy a didaktické prístupy, Podpora interkultúrnej výchovy, Príklady dobrej praxe

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 02. 06. 2021 (vrátane) zaslaním skenu podpísanej prihlášky a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (sken) na adresu jozef.facuna@statpedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/vzdelavanie-skolskeho-manazmentu.html a https://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/vzdelavanie-skolskeho-manazmentu/letak.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov