Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zriaďovateľ

COVID-19 Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob pre MŠ, ZŠ, SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra, okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky. Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené škol...

COVID-19 Po úzkom kontakte s pozitívnym sa izolujte, nie hneď testujte

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.health.gov.sk/

Ministerstvo zdravotníctva, upozorňuje na častú chybu. V prípade, že niekto bol v úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, je povinný sa izolovať a dať sa otestovať až po ôsmych dňoch. 

Odborné publikácie pre manažment škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vydavateľstvo Wolters Kluwer ponúka okrem odborných časopisov Manažment školy v praxi a Didaktika a portálu direktor.sk aj  odborné publikácie z oblasti riadenia škôl a školských zariadení, ale aj tém zameraných na oblasť výchovy a vzdelávania. Mo...

ŠŠI - Oznam pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátna školská inšpekcia oznamuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení, že vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu a zákazu vychádzania v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou v SR spôsobenou pandémiou COVID – 19 nebude v súčasnosti...

COVID-19 Príspevok na špecifiká - testovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov budú zriaďovateľom škôl a školských zariadení pridelené finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia na zá...

Slovensko neplní záväzok voči mladej generácii, máme kritickú zaškolenosť detí do piatich rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy. Európsky priemer je na úrovni 95 % a slovenský ukazovateľ návštevnosti materských škôl deťmi od štyroch rokov sa dostáva len mierne nad 80 %, pričom Košický kraj je so 70 ...

Sčítanie obyvateľov 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: scitanie.sk

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Možné reakcie po očkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: mzsr.sk

Po zaočkovaní vždy bezodkladne informujte o svojom očkovaní svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní, aby v prípade výskytu vedľajších účinkov, ich vedel správne posúdiť a poradiť vám.

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 2/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne a rovno z prvej várky, skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.“ Milan Lasica Text piesne Milana Lasicu s hudbou Jara Filipa z albumu Bolo nás jedenásť (1987) n...

Predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: fnpv.sk

Fond na podporu vzdelávania zverejňuje Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2021.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk