Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 6/2013

6/2013

Pomenovanie školskej reality určuje kvalitu vzťahov

Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia

Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie predpokladá vytvorenie atmosféry pre jej prijatie. Úprimnosť pomenovania školskej reality aj v otázkach kvality medziľudských vzťah...

Mobil v živote mladých ľudí

Mgr. Mária Tothová Šimčáková Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia

Súčasné deti si nepamätajú a ani si nevedia predstaviť život bez internetu, mikrovlnky či Wi-Fi siete. Technológie sú pre ne absolútnou samozrejmosťou a nevyhnutnosťou. Dotykové telefóny intuitívne...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk