Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2023

Vznik Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz, PhD.

1. januára 1993 samostatná Slovenská republika začala písať svoju históriu. Bola uznaná susedmi i medzinárodným spoločenstvom.

Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (nové znenie)

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Nový splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Kategória: Aktuality Autor/i: vlad.gov.sk

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 2 ods. 2 Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, pre...

Preddavky na energie a prevádzkový normatív 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Z dôvodu nárastu cien energií pridelilo ministerstvo školstva školám v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov preddavok na energie a prevádzkový normatív v roku 2024.

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality

21. decembra 2023 podpísala prezidentka SR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2024 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 12/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Synergia pokory a odvahy ako kľúč k úspechu Kedy je potrebná odvaha meniť zaužívané? Kedy nám pokora pomáha udržať si hranice vlastnej dôležitosti? Prečo práve synergia oboch môže byť kľúčom k úspechu? Pokora a odvaha sú dve kvality, ktoré môžu by...

Zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v oblasti sociálneho poistenia od 1. januára 2024.

Publikácie 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad kníh v školstve vydavateľstva Wolters Kluwer, ktoré boli vydané v roku 2023. Zamerali sme sa na tému efektívnej komunikácie školy s rodičom, pracovné právo zamerané pre školy a školské zariadenia. 2. vydanie si vyžiadal titul Soci...

NKÚ - Digitálna transformácia nášho školstva zlyhala

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR zameraná na využívanie strategických dokumentov poukázala na ich nesystémový monitoring a vyhodnocovanie v oblasti informatizácie školstva.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov