Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nový splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Kategória: Aktuality Autor/i: vlad.gov.sk

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 2 ods. 2 Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, predložil predseda vlády Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. 

Novým splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny sa stal Ákos Horony. Do funkcie bol vymenovaný vládou dňom 21. decembra 2023.

Zdroj a ďalšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29135/1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov