Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2014

5/2014

Učiteľ, rodič, riaditeľ školy a ich vplyv na správanie problémového žiaka

Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia

V príspevku opíšeme javy, ktoré sprevádzajú konfliktné situácie v prostredí školy z pohľadu najviac zainteresovaných osôb na riešení problémov súvisiacich s neželaným správaním žiaka. Vymenujeme mo...

Špeciálna pedagogika je o zodpovednom individuálnom prístupe k žiakom

Zo seriálu: Rozhovory

PhDr. Miroslavovi Kuricovi, riaditeľovi OU na Dúbravskej ceste v Bratislave, bola v januári tohto roka udelená Medaila prezidenta Slovenskej republiky za celoživotné významné zásluhy o rozvoj škols...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk