Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2019

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kategória: Výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktic...

Nadácia Orange - Dobré nápady

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange podporí nápady aktívnych zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Orange CorpSec a Orange Business Services, ktorí sa zaujímajú o prostredie v ktorom žijú a chcú aktívne prispieť k jeho pozitívnej zmene. Uzávierka prijímania...

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania

Kategória: Výzvy

V roku 2019 vyčlenilo MŠVVsŠ SR finančné prostriedky určené na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom "Enviroprojekt 2019".  Vyplnenú žiadosť predkla...

Holocaust Teacher Training - letný tréningový program o výučbe holokaustu

Kategória: Výzvy

Učitelia sa môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste. Termín odovzdania žiadosti je 31. marca 2019 (sk.usembassy.gov/sk/).

Program podpory lokálnych komunít

Kategória: Výzvy

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie Žiadostí o poskytnutie grantu v rámci III. ročníka projektu Program podpory lokálnych komunít. Uzávierka: do 31. 3. 2019 (coop.sk).

Nadácia COOP Jednota - Program podpory lokálnych komunít

Kategória: Výzvy

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie Žiadostí o poskytnutie grantu v rámci III. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“. Uzávierka: do  31. 3. 2019 (coop.sk).

PRIORITY mládežníckej politiky

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor mládeže, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Žiadosť sa predkladá elektronicky najneskôr do 1. apríla 2019 do 14:30 hod. (minedu.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - POSSIBILITAS

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásial Grantový program „POSSIBILITAS“ Terapie pre deti zo sociálne slabších rodín. Žiadosti pre rok 2019 je potrebné zaslať do 29. 3. 2019 (nadacia-volkswagen.sk).

Medzinárodná konferencia Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Kategória: Výzvy

ŠPÚ organizuje v Bratislave v dňoch 5. apríla – 6. apríla 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom: Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia. Konferencia je zameraná na prezentáciu výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzde...

Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v Bratislave pozýva na 2. ročník medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy - Podpora vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín. Konferencia sa uskutoční v dňoch 6. –...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev