Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - September 2020

Hlavné úlohy koordinátora rovesníckej mediácie v škole

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Požiadavky na rovesníckeho mediátora môžu byť súčasťou pedagogických debát v rámci pracovných porád, stretnutí členov metodických orgánov školy. Diskusie kľúčových osôb v procese implementovania programu rovesníckej mediácie by nemali chýbať ani p...

Aktivity na posilnenie spolupráce v tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Každý z nás dennodenne prichádza do kontaktu s ľuďmi. Kým niektorí nás len tak míňajú, s inými sme nútení zotrvať v jednom fungujúcom celku. V zborovniach či v triedach, základom priaznivej klímy je spolupráca. Čím rôznorodejšie osobnosti sa v jed...

Denník pozorovateľa

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Cieľ: umožniť rovesníckym mediátorom pozorovať okolie, zápisom situácie do denníka pozorovateľa zreflektovať osoby, veci, dej, diskutovať o možných pocitoch z pohľadu zúčastnených osôb aj o vlastných pocitoch, ktoré pozorovaná situácia vyvolala.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk