Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Sťažnosti, žiadosti, opatrenia

VZOR - Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o sociálne štipendium pre stredoškoláka vzor súhrnnej žiadosti školy o platbu, vzor žiadosti školy o zúčtovanie platby. Zdroj: cvtisr.sk

VZOR - Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor oznámenia o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia

VZOR - Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb.

VZOR - Motivačné štipendium N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor potvrdenia o motivačnom štidendiu, žiadosti strednej odbornej školy o platbu a súhrnný prehľad poskytnutých a zúčtovaných motivačných štipendií. Zdroj: cvtisr.sk

VZOR - Tehotenské štipendium N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zmluvy o vyplácaní tehotenského štipendia, vzor žiadosti o priznanie tehotenského štipendia, vzor súhrnnej žiadosti o platbu a žiadosť o zúčtovanie poskytnutej platby.  Zdroj: https:...

VZOR - Organizačné a finančné zabezpečenie jazykového kurzu pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR – Poverenie N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor organizačného a finančného zabezpečenia jazykového kurzu pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR – Poverenie. Vzor nemá záväzný charakter. Je len vo forme odporúčania.

VZOR - Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti o sprístupnenie informácií N

Autor/i: -

Vyberáme z ropoaobce.sk Autor: JUDr. Renáta Považanová - Ak žiadosť o sprístupnenie informácií neobsahuje všetky náležitosti predpísané zákonom, povinná osoba musí žiadateľa bezodkladne vyzvať na doplnenie chýbajúcich údajov alebo upresnenie požad...

VZOR - Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Poverenie na vykonanie kontroly súvisiacej s organizačným zabezpečením jazykového kurzu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom je VZOR - Poverenia na vykonanie kontroly súvisiacej s organizačným zabezpečením jazykového kurzu pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR.

VZOR - Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty N

Autor/i: -

Autor:  doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný Zdroj: pracovnepravo.sk V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor prí...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ