Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

VZOR - Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti o sprístupnenie informácií

Publikované: Autor/i: -

Vyberáme z ropoaobce.sk

Autor: JUDr. Renáta Považanová - Ak žiadosť o sprístupnenie informácií neobsahuje všetky náležitosti predpísané zákonom, povinná osoba musí žiadateľa bezodkladne vyzvať na doplnenie chýbajúcich údajov alebo upresnenie požadovaných informácií. Okrem toho musí žiadateľa poučiť o tom, ako má doplnenie, resp. upresnenie údajov vykonať. Zároveň žiadateľovi určí na doplnenie chýbajúcich údajov lehotu, ktorá musí byť minimálne v trvaní siedmich dní od doručenia výzvy.

Ak by žiadateľ aj napriek výzve povinnej osoby žiadosť nedoplnil a informáciu nie je možné kvôli tomuto nedostatku sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. Zákon o slobode informácií neprikazuje, akou konkrétnou formou má byť výzva na doplnenie chýbajúcich údajov uskutočnená. V tomto prípade bude dôležitý charakter chýbajúcich údajov. 

  • Ak žiadateľ − fyzická osoba podal žiadosť písomne, prípadne osobne a žiadosť obsahuje údaj o bydlisku žiadateľa, pričom žiadny iný kontakt na seba žiadateľ neudal, výzvu môže povinná osoba zaslať výlučne písomne na adresu bydliska žiadate
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk