Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2014

11/2014

Stres, osobnostné vlastnosti a copingové stratégie v pedagogickej praxi

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Od učiteľa dnešnej doby sa očakáva, aby komplexne spĺňal požiadavky modernej existencie. Má byť vysoko odborne erudovaný, musí kráčať s dobou aj v oblasti informačných technológií, má mať prehľad o...

Strach nás odrádza od dobrých rozhodnutí

Zo seriálu: Rozhovory

Je riaditeľkou Základnej školy sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach. Škola pod jej vedením sa úspešne zapája do projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Vzdeláv...

Obsah vydania

Direktor

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk