Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2016

5/2016

Asistent učiteľa a pedagogická realita

Mgr. Michal Gabarík Zo seriálu: Editorial

Asistent učiteľa nie je novým prvkom v pedagogickej praxi. Už niekoľko rokov sa s ním pomerne často stretávame nielen v špeciálnych školách, ale aj v školách bežného typu, v ktorých sú vzdelávaní ž...

Príhovor šéfredaktora

PhDr. Erich Rabel Zo seriálu: Editorial

Vážení čitatelia, približne pred rokom sme prišli na trh so školským portálom DIREKTOR, určeným pre riaditeľov a manažment škôl systému regionálneho školstva na Slovensku. Na základe vašej doterajš...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk