Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2024

Nové pravidlá pre detské inkluzívne ihriská

Kategória: Aktuality Autor/i: mployment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zjednodušuje podmienky pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk.

Podávanie výkazu o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

Firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti, dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné postihnutie. Zároveň je povinnosťou zamestnávateľov aj podať výkaz o zamestnávaní občanov so zdravotným...

Vyhláška o podrobnostiach o organizácii školského roka je v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky predkladá návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školác...

Národný projekt „Digitálna transformácia vzdelávania a školy“ sa naplno rozbieha

Kategória: Aktuality Autor/i: NIVAM

Tlačová správa, 27. 2. 2024 Ako budovať trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania? Na túto výzvu sa zameriava nový Národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy; (DiTEdu). Na základe výskumu priamo v školá...

INEKO - Nové rebríčky škôl podľa výsledkov ich žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: ineko.sk

Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy zverejnil nové rebríčky škôl podľa výsledkov žiakov. V aktualizovanom rebríčku základných škôl podľa dosiahnutých výsledkov žiakov obhájila vedúcu pozíciu cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Berno...

Prognóza počtu žiakov a učiteľov podľa okresov do roku 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Inštitút vzdelávacej politiky preto v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV vytvoril prognózu počtu žiakov a učiteľov na úrovni okresov s využitím mikrosimulačného nástroja.

Výkaz o školskej a akademickej knižnici (28. 2.)

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Do 28. 2. 2024 je potrebné doručiť Výkaz o školskej a akademickej knižnici RÚŠS v sídle kraja prostredníctvom web aplikácie.

Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi č. 9/2023 Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. mája 2023 schválila zákon č. 182/2003 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorýc...

Implementácia nového kurikula - podpora v školskom roku 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

MŠVVaM spolu s NIVaM a RCPU zadefinovali spoluprácu so školami, ktoré sa prihlásili o podporu pri implementácii nového kurikula pre školský rok 2024/2025. Využijú pritom skúsenosti získané zo spolupráce s 39 prvými školami.

Vláda SR schválila Štatút Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Štatút podrobnejšie upravuje úlohy a zásady činnosti, ktoré sú záväzné pre organizačný poriadok ministerstva.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov