Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové pravidlá pre detské inkluzívne ihriská

Kategória: Aktuality Autor/i: mployment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zjednodušuje podmienky pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk.

Po novom už nie je povinnosťou dodržiavať konkrétny typ materiálu, ani pôvodne predpísané prvky. Avšak minimálne 3 inkluzívne prvky a bezbariérový prístup musia byť zakomponované pri budovaní ihriska aj naďalej. Prijímatelia, ktorí obdržali dotáciu v rozpočtovom roku 2022 a 2023 a zatiaľ nezrealizovali verejné obstarávanie na výstavbu detského inkluzívneho ihriska, môžu požiadať rezort práce o zmenu pôvodne naprojektovaného ihriska. Po schválení ich žiadosti tak začnú s budovaním už podľa podmienok stanovených pre rok 2024.

Nové podmienky: Dotácie - novinky - MPSVR SR (gov.sk)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/ministerstvo-prace-predstavuje-nove-zjednodusene-pravidla-detske-inkluzivne-ihriska.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov