Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2021

Odborné vzdelávanie a príprava – informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia s účinnosťou od 1. 9. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: https://siov.sk/

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydal informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2021/2022 v spolupráci so zamestnávat...

Únia miest Slovenska podporila iniciatívu „Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl!”

Kategória: Aktuality Autor/i: ÚMS, Bratislava, 30.8. 2021

Únia miest Slovenska podporila spoločné vyhlásenie organizácií pôsobiacich v oblasti športu, vzdelávania, podnikania, podpory a ochrany zdravia detí a mládeže: „Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl!” Vyhlásenie, ktorého iniciátorom je občian...

Akreditované inovačné vzdelávanie VÚDPaP - Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

VÚDPaP ponúka akreditované inovačné vzdelávanie, ktoré pomôže s návratom do škôl a prípravou na maturitné ročníky. Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych tímov ni...

Jednorazový zvýšený prídavok na prváka ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

Novelou zákona č. 226/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa rozšíril účel prídavku o čiastočnú úhradu školských p...

Školstvo v Slovenskom národnom povstaní

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie (ďalej len "SNP"). Príslušníci povstaleckej armády a partizánskych jednotiek museli vstúpiť do ozbrojeného boja proti nemeckej armáde snažiacej sa o uchopenie moci na Slovensku. Toľko k všeo...

Doučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nie je dostatočné, upozorňujú analytici NKÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Slovenskí žiaci mali školy zatvorené takmer najdlhšie v EÚ, najväčší dopad to malo na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré mali len málo možností sa vzdelávať dištančne. Až 128 tisíc detí, čo predstavuje viac ako 18 %, sa online neuči...

Vláda schválila tri novely zákonov, ktoré pôjdu do Národnej rady SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zákony reagujú na plánovanú reformu obsahu vzdelávania, digitalizáciu, reformu poradenského systému či zmeny vo vzdelávaní učiteľov.

Deti sa učia v prehriatych triedach

Kategória: Aktuality Autor/i: https://euractiv.sk/

Slovensko plánuje investovať v nasledujúcich rokoch stovky miliónov eur do renovácií škôl. Aj keď Komisia požaduje, aby boli peniaze vynaložené iba na klimaticky odolné projekty, pre vládu nie je kvalitné vnútorné prostredie škôl zatiaľ prioritou. 

Usmernenie k organizácii distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Od 23. augusta 2021 môžu školy zisťovať záujem o dobrovoľné, domáce samotestovanie žiakov. MŠVVaŠ SR v tejto súvislosti zverejnilo usmernenia k organizácii distribúcie antigénových samotestov na domáce použitie a návodu na ich použitie.

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné no...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk