Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Jednorazový zvýšený prídavok na prváka ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

Novelou zákona č. 226/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa rozšíril účel prídavku o čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.  

V praxi to znamená, že rodičovi, ktorého dieťa v príslušnom školskom roku nastúpi prvýkrát do 1. ročníka základnej školy v SR vyplatí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny popri „bežne“ mesačne vyplácanom prídavku na dieťa aj „jednorazový“ zvýšený prídavok. Prídavok na dieťa sa zvyšuje v roku 2021 o sumu 104,76 Eur za mesiac september, ktorý bude rodičom vyplatený v mesiaci október. Nie je potrebné, aby rodič žiadal o tento príspevok na úrade, práce, sociálnych vecí a rodiny. Bude mu vyplatený automaticky (údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do 1.ročníka ZŠ, úrady získavajú z rezortného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Ak oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa v SR (prídavok poberá v inom členskom štáte EÚ), nárok si uplatňuje podaním žiadosti o zvýšený prídavok na dieťa.

Tlačivo: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/SSD/Ziadost_o_zvyseny_pridavok.pdf.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina-2/davky-pre-rodiny-s-detmi.html?page_id=308593


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov